Add text art
[#37] dicks out for Harambe (2020-09-23 18:11:43)Hide #37
dicks out for Harambe
[#38] (*゚ー゚) (2020-09-24 02:49:30)
Text art: harmonica
.... .. ................ ..';lddolc:;;::::::;;;;;;;;,,,,''''''.........................................''',,;::;;,,'''''..........................'',,,,,,,,,,;;;,,,,,,,,,,,'''............',,;;::cccc::;,,''............ . .... ...............................
..... ... . ... . ........ .................... ...';ldxdlc::::::::::;;;;;;;,,,,''''''.....................................'',,;;;;;:::;,''..............................''',,,,,,,,,,;;,,,,,,,,,,,''''............,,;:::cclllc::;,,''........... ....................................................
.... ......... ............ .................... ...';lddolc::c:::::::;;;;;;;,,,,'''''................................''',,,,;;;;;;;,,'''............ ...............''',,,,;;;,,,,,,,,,,,,,,'''...............',;:cccllllc:;;,,'''.......... ...........................................
. ........ .... ... ....................... ....,:lolcccccc:::::;;;;;;;,,,,'''''...............................'',,,;;;,,,''''................ .........''''''''',,,,,,;;,,,,''''',,,,''...................';;:clllc:;;,,''''......... .........................................
... ...... ............................ ......';cllccccccc::::;;;;;,,,,,''''''.............................''',,,,,''...................... .........''''''''',,,,,,,;,,,'''''''''''............. ....',;clllc:;;,'''.......... .. .........................................
....... .......... ..................................,:cclllllcc:::;;;;;,,,,'''''............................................................... .............'''''''''''',,,,,,,''''''''''............... ....';cllc:;,,'''.......... ... ...... .........................................
....... ........ .... ..................................';:cllllllc::;;;;,,,,''''......................''',,,''................................... ...............'''''''''''',,,,'''..''''''............. .....';ccc:;,,,''........... ............ .....................................................
..... ........ ..... ........................... ....',:cllllolc::;;,,,,,''....................'''''',,,,''.................. .. .......... .................'''......''',,,''.'''''''........ .. .......,;:cc;;,,''........... ....... .......................................................
........ ..... .............. ....... ....';:cclollc::;;,,,,'''..............''''................................ ............... ............................'''''''''''''''........ ...........';:::;,,'''......... .... .. ... .......................................................
.... ...... ... ....... .... ....',;:clllcc:;;;;,,'''''.......'''''''................... .... ...................... ................................'...''''''............. .. .............,;:;;,,'''......... ..................... ............. .. .. ........................................................
. ...... .... ... ......',;:cccc::;;;,,,,,''''''''''''...................... .................... ........ .............................''''................................',;;;,''''''...... .............................................. ..... ..... .. .............................................
....... ..... ... ......',,;:::::;;;;;;;;;;;,,,,'''......... .................. ........ ...........................''.................................',;;;,,'''''...... .........'''..'''....................'''..'....'..... ...... ............................................
.... .. .. ... .......',;;;::;;;:::::::;,,''.......... .... ....... ........ ..................................................................',;;;,,,'''..............'''.',,,''''''',''''',,''',''...',,,,,',,,,''...... ........ .. . ..............................................
.... .... .. ..... .......',,;;::::::::;;;,,'............. ..... ...... ..........................................................................',;;;,,,,'.............''',,''',,,',,,,,,,,',,,,,,,,,,''',,,;;;;;;,,,,,,'..... .. ........ ..... ................................................
....... ... .... ...... ...............',,;:::::;;;,''................. ...... ... ......................................................................'',;;;;,,'.............'''',,,'',,,,,;;;,;;,,,;;;;,,,,,,,,,,,;:::;;;;;;:::;,'.... .. ............. ...............................................
......... .... ....... ................',;::;,,,''................ ...... ...... ........................................................................',;;;;,''........'''..',,'',,,,,,,;;,;::;;;;;;;;;;,,,,;,,;;;;;::::;;::cc::;;;,'.. .... ..... ..............................................
.................. ........ ................'',,,''.................................. ............................................................................',;::;;'........'',,,',,,,,,,,,;;;;;:;:ccccccc:;;:;;,,,;,,;;;;:::::::::ccc:;;,,'.... . .... ..... ....................................
................... ............. ..................'''...................................... ..........................................................................',;::;'.......',,,;;:::cc:;;;,,;;,,;:::clllclllc::c:::;;,,;:;;;::;;;:::::::;::;;;;;,'... ..... ..... ....................................
........... ....... ............ ......................................................... ........................................................................',;;,.. .....',;;::::::cc:::::cc:;;;:ccllllloooooloollc:::;;;;;;:::;;:c::::cclc::::::;'.. .......... ....................................
........... .. ........................................................ ......................................................................',,'........';:::::;:cccccc:ccccc::::cooloooooodxdoooooollc:;;;;;:ccccloooooolllllcccc:,.. .............. ....................................
............ . .............''''...................................... ......................................................................'''.. ....',;:c::::::ccclllcccclllodddxxdoooooodddolclooodocccc::cllodxxxxdoollccc:;;;;;'.. ................... ....................................
.............. ......... ..... ........''''..................................... . .... ..................... ................................................. ...';::,,;,;:cllccllccllclllodxxdooolc:ccllooc:c:cddollllllllloddddoollolcc::;;;:::;'.. .................. ...................................
................ .......... .. .......''''.......................................... .......... .................... ................................................ ...''',,,;;;:cccclllllloolc:ccccc:;,,,,,,,,;::;;;,;cc:::cc::::cc::::::::ccc:ccc:;;,,''.. .............. ..................................
................. ......... .......''''.......................................... ............. .................................................................... ...',,;::::ccc:;,;;:c:;;::;,'''......''''...',''''''',,;;,''',,,,;:::;,,;;:cccc::;,'''.. ............. ................................
................ ............ ...........''''........................................ ... ......... ................................................................... ...,::cccc:;;;:::;,,,,,,''.....'...',''...''''',,'.'',,,,,'',;;;;:llllllc:;;;;;,;;;,,,,,... ..... .. ....... .....................
................ ............... ......................................................... ......... ..................................... ......................... ..';:cclodolll:,,,,;;;,,,,'''....',;'.';;;;,'',,'',,',,,::;;,,;:::::cc:,,;:;,,,;;:ccc:::clc:;'. ...... ...... ....................
............... . .......... .......................................................... ....... ..................................... .............. .',;;:cclooolclc:;,,,,'',,'',,,'','',;;:;,;;:::::;,;;,;clclc::::::;;;;;;,,,;;,,;;;:::ccllcc:::cc:'. ...... ... .... ...................
.............. .... ............................................................ .... ...... ............................ ........... .',;:::ccc::;,,,,;;;;:;''',''';:::::;;:cloc:cccclccclc:ldxxoccllcc::;;;::ccccc::::::::::cccllc:cl:;,'. ... ..... ...............
............... ....... ........ ............................................................ .... ...... ............................. .. .... .':oddolc:::;;;;;;::cllcccccc:;;:cc::cccclloooooolcclddoddxxdllooooolllloddoc::::;;::cc:::;;;coolccc:;,'.. .. ... .......... .............
............ .......... ........ ........................................................... . ..................................... .';coollccccclc::clllccooccloooollodoolloolloodxxddxdooddxxxxkxdxxxddddddxdocccclcclll::;;;;,,,;;;::::;;,,,'. ... ... ......... ....... ....
......................... ........ ........................................................... ............................ ... .,:cc:::;::cc:::::cllllooollclllloddddxxdddxxdddodkkkOOOkkkkkkk0OOkxddxxxxxdooddxdlldddoc:::::;;;;;::;;;::cc:::,. ...... ... .... ...... .
............................ ........................................................ . ........................... .. ... ..;:cccccccc:cccc:;:cclllooodooddddddxxxkOOkkkkkkOxxkkkOO00OOOOO0K0OkxxxkkkkkOOOOOxdoddddddddolloolc:ccccclllllc::,.. .......... .. ........ .. .
............................ ... .......................................................... ........................... ...... ..';::;;;,;:c::cc::cclllodoodddddddxxxkOOO000KKK00000OkkkkkO0OkkOKKOOOO0K00OO000Okkkkkddxxdollllllllcc:::cclolccc:::,.. ...... .... ............. ....... .. .
........................... ... .......................................................... ......................... ........ ..,;;;;;;::ccc:::::cccllodxxxkkkkkxxkOkkOO00000KKKK0O00OkkO000OkkO00OO0KKK00KKK000OOOOkxxkxolllcc:;;;;,;;;;;:lccccc:;,,'. .............. .. .......... ....... .........
.................... .... ...................................................... .................... . ..... ..,,,;::;;:ccccccccllooddddxxkkkkkOOOOkkOOOOO0000K0000O00OOKK0Okk00000KKK00000OO00Okkkkxxxdddoolllccc:::;,,;:::::::;,,,'.. ....... ......... .... ..... ....... ........
...................... .... .....'..........'''................................ ........................ .. ..',;ccccc::ccloloodxxkxxxxxxxkkkkkkkxxxkkkOO00OO000K00KK0OO00OkkO0K00KK0OOO00OOOOkxxkdoodoooddooolllcccc::;;;;::::;;,,''.. ....... ......... ....... ... ... .........
..................... .... ....''........''''............................. ....................... .... .,;:lodooollllllloooddxxddxxxxxxxxxddddodxxxkkOOOOOkO00K0KKK0000OkO0KKKK00KKKK0000Okkkxxxxxddoooolcclccccc:::::::::cc:;,'.... . .......... ........ ...... ..... . .. ...........
............. . ..... .....''......''''''......................... ....................... ... .,clllcc:::ccllcccllooooooodxxxdddddoooddxxddddxkOkxxxOOO00000K0O00KKK0000KXXKKK0000OOkkkkxxxxxxxxxdxkxxxxolccc::::cc::::;'... ............ .......... ....... ........ .... .. .............
......... .. ..... .....'''......''''''...................... ....................... ..:lllol:;::cccllllllcllllllodxxddddooooddxxdolollddoolodlcoolloollokOkdoddxk0OxxxkxxxxxkxkkkkkkkkkkkxkkkkOkxdddc::;:c:;,,,;;,.. .......... ........... ......... ........... ..... .......................
.......... ..... ....''........'''''...................... ........................ .;clllllllllllodollllllllodooooooooooolollllddolllccccc:::;,;:;'',,,;ll;,;:cccllllllloodxxxxkkkxxxxxdddddddddooddlc:::::;;;;;;;'. ... . ........................ .......... ............... ........ ..........................
........... .... ...'''.................................. .. ........................ .':ccc:;;clcclooollccllcllooolllllcccc::;;;;;;;;;;,,,,,,,'','','.....',,,,;,,,,,;;:::cclooooddddoodolloollollllloolllc:;;;::cllc:,.. ....... ...................... .......... .................. ......... .............................
....... .... ..... ...''''................................. ..... . ......................... .';:::;;cooooolcccc::cc::ccclcc::::;;,,'...''..','''''''''',;,''.........'''','''',,,;;;;:::::c::clccclcccccllllooolooc:;;;:ccllc;.. ................................... ...... ....... ............ ........................................
... ....... .. ..... ...''''............................................... ......................... ..,;;;;:coolccc:;;;;;:cc::;;;::;,,,,,''........................''............''...''''',,,,,,,,,,,,,,;;;,,,;cccccccccccllc:;,;;::;,'.. ....................................... .... ..................................................................
.. .... ..... ....''''................................................ .. .............................. ...',,,;:clolc:;;;;;;;::::;;:::;;,,''''............'''',','...........'................''''....'''''''''''',;;:;;;:;;::;:llc:;;,,,;,.. ....................................... ..... . .......... ......................................................
. ..... .....''''''''......................................... ..... .................................. ..'.',,:loolc:::;,,,;;;;;;::::;,,,,''''..........''',,,;,,',,'.'''''.',,.'',,'...'''.',,'.......''........'',,;,,,;;;::;;:cccc:;,;,,'.. ........ . ................................. ..... ......... ......................................................
.. ....'''''''''''....................................... ..... .......... .................................. ..'...,;:loolc::;;;;::;;,;::cc:;,,,,,',,,,,,,,,'....''',,,,',,,,,',,;,;;,,,::;,,,;;,,;;;;,,,,,,,,''...''''''''',,,,;;:::;;;;:cc:::;,'.... ....... ............... .......................... ............. ...............................................
.. ....'''''''''''''......................................................... ................................ ..''.',:looolc:;,,,:::;:;;:::::;;::::clodoodxxdlc:,,'''',,;;::;:::::cc::;,:ll:::cllccc::ccc::;,,'',;;;;;;,,,'',',;;;;;;;,,;;:cc:::;,'.... ....... ............ ........................... ............. ..............................................
... ....''''''''''''........................................................... .............................. .. ....',:cclloolc::;;;,',,;;:::;;:cloxkOOO00KKKKKK00Okxdolllclllllooooooooloddooddxxdllooolc:;;:::clodooodoollc::;;;;;;;,;;;;;:ccccc:,''.. ..... ... ..... .......................................... ..............................................
......'''''''................................................................. .............................. ....';cllllolcc:::::;,,,;:::ccccodxO0KKKXKXXXXXXXXXXXXXK000OkxxxxOOOkkkOOO00OOOO0OkxxxdddooodxkO00000000OOOOOkdolcc:;,;:;;;;:cccclc:;'..... ... .. ......... ........................... ............ ..............................................
.. .....''......................................................................... ................................ ...';cloooolcc:;;::;::;;;:cllloxxkkOKXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNXXKKK000KKKKKKKKXKKKKKK0OO00O00KKKXXXXXXKKKKXXXKKKKK0kxolc:::::;,;:ccccllcc;'.... .... .. ........ ...................................................................................
........ .. ....'.............................................................................................................. . ...,;::ccclolcc:::::ccccccclooxOOO0KXNNNNNNNNWWWWWWWWWWWNNNNNNXXXXXXXXXXXXXNXXXNXKKXXXNNNNNNNNNNNNNNNNXXXNNNXXK0Okdl:ccc:;;;:::cccccc:,'... .. . ...... ....................... ....................................................
........ ....'..........'.................................................................................................... .. ...',;;;::ccllcc:::ccllllllllodk00KXNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWNNNNNXNNXXKK0Oxo:cc:;;;:::cllcc::;,... ........ ............... ....... ....................................................
....... .. ............................................................................ ................................... ..',,,;:cc::::::;;collloodooodk0KKXNNNNNNNNWWWWWNKOOXWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNNNNNNNNNNNNWWWWWWNNWWNWWWWWWNNNNNNXXKKKOkdlclc:;:ccc:::cccc:,'.. .. ................................. .........................................................
... .....'''....................................................................................................... ....''',;:ccc:;;::::clllooddddxkO0KKXNNNNNNNNXXNWNXK00KNNWNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXNNNNNNNNNNWWWWWNKKXNNNNWWWNNNNNNNXXXKK0kdddddoccccc:::;:cc:;,.. .... ................................. .................. ..................................
.. .....'''''........................................................................................................ .....',,;::::;;:ccccclodddxxOOOO0KXXXXXXXXKKOOKKXXXXXNNNNXK0XXXXXNNNNNNNNNXXXNNNXXXNNNNXXNNWNNXXXNNXXNNNNNNNNNNNNXXKK0kdddxdlc:clll:;;::::;'.. ... .................................. .................. .................................
......'''''...................................................................................................... ..... ....',,,,,',;,,;:ccccllodxO000OO0KKK0OkkxxxxxxkxxxxkOOOOOkxkO0KOk0KXKKKXXXKKKXXXKKXNXKK0kOKXNXXXXXK0KXXK0KKXXXXXXXXKKKOkxxxdolc;:clc:;;::;,,.. .................................................... .. ................................
......''''''................................................................................................... .......... ...'',',,;;;,,;::c::cloodxkOkkO0OkxdollccloodddxxddddoooooxOOkdc:lodxxxO0OOKXXK00KKK0OxloxkkkkOOOOOKK0kxkkO00000KXK0OOOkxdddolc:;;;:;;,,,,,'. . ............................................. .. ...............................
......'''''................................................................................................ .............. ..'',,;;;;;;;;:cc::clcodddxxxxkOOOkdc:c::::lolllooddddddxxxxxdoc,',clcldoclkKKkoldxxxkxddxxxxxxkOOOOOkxdddxkOkkO0K0OOkxdxxxolcc:;;;;;,,,,'''.. .......................................... . ............................
... ..........'''.............................................................................................. . ..... ... .. ...',;,,;:::::cllc:ccloodddxkxxkOOkoc;,',;;::::cccllloooddollol::,,;;;clc:lx00x:':dolooodxxxxxxxkkkkkdolcclodxkO0000Oxddxxdolc::;;;,,,,,,,,,.. ......................................... ...........................
..... ............'''.............................................................................................. .............. .... ...',,;::;;:cclcc:clllloodxxddodxxkdl:;;:;,,;;;;;:ccccc:::;:ll:::;;;;;:;;,:dkkd:',cllllcclddooddddddolcc:ccccldxO00Okxdxkdoll:::;;;;;;;,,,,'.. ......... ...................... . ...........................
...... ...............''........................................................................................... . ............. ..... ..... ..',,;clc:;clloollolllcccldxdodxxkkkkxdlcccllc::::;,,,''';ldo;,,;;;;,,,''';lddoc,,;:looolccllllooooolllclllodxkkkkkkkxddddolc:::;;;;::::;,''.. ......... ........................... ... ..........................
.............................................................................................................. . ............ .... ...';clllcclooooddoolllllodxxddxxxkxddxddxdl::;;;,,'.',;cooc;,;,,;;;,'''.';lolc:,,,;:llloddlccclllodooooooodxkkkOkxxxxxddolccc::::;;;:c:;,'... ........................................... .... ..........................
.. . ............................................................................................................... .. ...... .. ....',;::;:cldddoddxdoodddooooddxdodxxxxxxxdddoollc:;;;::::;,,,,,',,;;,'...',:c::;;;,,;lolc:cooodoooddooddxkkkxdxkkxxddxddolcccc::cc::clll:;'... ............................................ .... .........................
.. ... ................................................................................................................. ....... .. .......... ............',:::clllloodxxkxxxdoollodddddddddxxkkkkkOOOkxdlc:;,,,,,::'.',,;,'''...',;;;;,''',:odc;;:loxxddxxxxxxxkkkxxxkxxdddoolccclollllc:coolcc:;'.. . ....................................... ..... .......................
.... ............................................................................................................... ..'.. .. .. . ............ .....,:c:::ccclodxkkkxdooooddddlldxxddddxkkkOOOOOOkdl:,'',:c:'.'',,'.......';;,'''''',,:ooc;;:cldxxkkOOOkkkxxxxdoddddollccclloodolccclllc:;''... .. ........................................ ..... ......................
... ...................................................................................................... ..... ...'''.. . ................ ....';;;,,;:ccloxkkxdddxkkxdddolloodxdooooodxxkxdxkkdc;,,;:,''''.',;,,,,'.';;;;:;;,,,,,,:llcccloxxxxkOOOkkxxxdoddodddolclllooooooolcccccc:,,'....... ............ ................................ .....................
.... .................................................................................................... . ..'''''... .........'..''''... ...';:;,,,,:cclodxdooooxxxxddocloddxxddxxxxkkkxxxxxkkxdc;,,','''',,,,;::,''',;::::;;;;,,,::clodkkkkkkkkkxddddxddddddooollloodddooollllcc::;,''... .... ............................... . .. ....................
.... ...........................................................................................'''...............':cc;'...... ........''''.',,,'......',;;;;,',;cooloddoddoolodol:clddxxddkkxxkkkkkkxddkOOxc,,,,'.........',,,'''.....'',,;;;;:coxkkkkOO0Okkkkkkkxdooddoollooooddxdoc:clcc::::;,''.. ....... ........................................... .... ..................
.... .......................................................................................',,,;:;''''',,,;;;:;,,,,,,',:;;:cc:,...... .............''','''',,,,'.....,;:c:;,,;:cllloddoodoloooolcloolloodxxdxkkkxkkkxxxkxo:;,''...... ...;c,...........'',;:okOOkOO0OOOkkkxxkkdlclooooodxxdoooolc:::;;,,;;;;,.. ........ ........... ............................... . .................
.. .......................................................................................'...';::clcc:;:::::cc:clcc:;;:cooolc:::;'..... ..............''',',;;::;;;;'...;::::;;;:::ccloodddxxdoodollloolllodxxxxxkxxxxxxxxxdl;,........... ...'::...............':dkkOO00Okkkkxxddxxdolooclooodxollccc:::;;;,,;;;,'.. ....... ............ ............................... ................
....................................''''''................................................'''',,;;:loooc:lolclolcllcc;:::ldoc::c:,''..................''..',,,;::::::cc:'..';:::;,,;:::cc:loxkxxxxddollloolllloodxxdxxxxkxxkkxdl:'.....,;;,''.......''.......',,,,''..';oxkOOkkkkxxxddddxkkdllloddllooooc:::::;,;;,;:;;'.................. ............ ................................ . ...............
...................................'',;;;;;,'..............................................''',,,,,,:cldoc;clloxxoooolc:ccccc;,:lc;'..................',,,,;;::cllllllll:'...,;;;,,,,,;:cccloddddxdolccclooooddxdllddxxxxxxkkxdol;....,lk0K0Okdlc;.........,cldkOOko:,'.':oxkkxxxxxxxddddxOkxolccoxoooodxdlc::;;,;:;,:c;'................... ..................... .................................. ... .............
..................''''............',;:lool:,'..........................................'..''',;;;;;:clodolcllooooooool:::cc:;;;;::;''............'',,;;::::::c::odxdllol:,'',;;;;;,,,,;:::cddoodooollcoooolodxxo:cdddxxxxkkkxdoc,...,cx0NWWWNNX0xc'.....:dOKXXNNNKx:'...,ldxxkkkkxxxxxdxkkxddollloxdddllddoc::;;::;;;;,'. ..''............... ................................................... .............. ............
..............'',,;;:;;,,,'........';coxxdc,'.....................................'''''',,;,,;::::clclodxxdlloolclllllc:;;;;,,,,,;;,'''''.....'',,;;:clloolldoloxddolllc:;,,,;;;,'',,;::::codoollodoc:ldollodxxocloddxkkkkkxdlcc,..',:lx0XNWWWWWX0d:,,cd0XNWWWWNKkc'....'coxxxkkkxxxkkxdxkxooololldkxdollolc:::::ccc:,'......''''..........'.... .. .................. .............................................. ............
..............',,;;:::::;;;,'.......',:ldddc;'......................................',,;;;;;:c:::;;:cccclddxxdoddlcccclcc::;;,,,,''''''',''.',,;;:::ccllldxlcooloodddollc;,',;:,',''',,;;;;:looooooooooddlllodxxdodddddxOOkxdc;::,.....'cdOKXNNNNNNN0kkKNWWWWWNX0xl,.....,lddxxxkxxkkxxddddddooloooodxxdlccc;,,;,,;clc;'......................... .. ................. ............................................... ...........
............'',,,,,,,,,,,,''.......'',;clooc;'...................................'',:c:;,,,;:::;;;;:llcclllloodddolc:;::c:;;;;,''.''''',;;,'',::cclddodddxkdlolccllloxdc:,'',;;,,,,,,;;;;;,;cllodooooodxdcloddddoloddddkkkxdl:;:c,......,cdk0KXXK0KKOx0NNNNNNXKOoc,......;lodxxxkkkkkxdodlccllllclllclooc::::;;;,,,:c:;'....','.................... .................................................................... ...........
.........',,,,,'...................',;:cllc;'...............................'''',,;;;;;,,,,:c:;,;;,,;;;;:cccclodolc;,;:;,,,,''.'','''',;;,,,;clooodxxkkkkOOxol;cooloxo;''.'',;:;;;,,,;:;;;;ccloddddooddolodddooodddkOkkkxdl;,,clc,......',:lxOkxxOxc;o0K000Oko:,'......,:lclooxkkkxxxxoolccloollllloolll::::::;;;:cc:;'....,;,''.......'......'''.. ...................................................................... ..........
.......',,;;;,'.....................'',;:cc:,'............................'''''''',;:::::::::cccllc;,',,;:cccclollll:,,,;;,,'''..'',''.''',;;::cllcccoddoodkdll:cloollc;,'',,;;:;;;;,',;:;;;:lododxxdodddodxolloodxkOOkxdoc;,,,;ooc;.........';;;;::'.':ccc:;'.........,coc,,:coddxxxxxddoccldxxdolooolccc:;;;::cclccc:'...,:;,,'......'....',;;;;;'.... ............................. ...................................... ......'''.
.........'',,;;;,''.......................'',;:::;,''.......................'',,,,'''.',;;::::loolllllllccccc;;;;:cll::cccc;,,,;;,,'''...','''',;;;::::::;;clcclodl;;;:odoc::,'.'',;;;;;;:;,;;;;;;coooddddddoooddxdoodxkOOkkxoc;,;,'',clol;'.................'.............';clc;,,',coloxkxddxdlloddxxdoodoc:;:c:;;;;;:clll:,..',;::;,,,,'''....,;:llodo:;:;,'.. .......................... ........................................ .....''''
......'',,,,,,,,'..... ..............'',:cc:;,''.......................',,,;;;;;;;;;;:cccclooddollodoodolll:,;cccccc:;;;;;;,,,,'''..'''',;;::::::::::c:::codl:;;:codoc;,,,,',;cc:::::;;::::::clodxdooooddkOkdooddO00Okdc;,,,,,'.',;c:,,'......... ...... .....',;:c:;,,,''';clodxxdddolodxddollddl::::::::::::cc:;'..',,;::;;;:::;'',;;:ldxxxddooollc;''.. ........................... .......................................... ......''
.....',;:::;;,''...... .............'';:ccc:,''......................',,,'''',:::;;:cllccccccoooloddddddolc;;;;:::cc:,,,;;,''','''''',,,,,;::c:;;::cc::ccclc;;;:clool:;;,,,;::::::;;;;;:c:::cldxxdoddxxxOOxdxxkOOOkxo;,,,,,,,,,,;;::;;;,,''..... ...... .....',;;;:::;,'''''';codxxkkxddooddooolllc::::;;;;cccccc;,'.',;;;:::ccc::::;;;:coxxxxkkxxxxdoool;.............. ............... ............................................. ..........
...... .... ........',;;;,,'...... ..............',;:ccc:;,'...................'''''',,,,,,;;;:lc:cllccloooddooddddddoolcc:;;;;:c:;,''',,'''',,,,',;;;;:::::::clc::cllll:::::cllllc::;,',;;:::;;;:::::;;:ccodxoodxxxxxddxkOOOkxdl:,,;;,,,,,;;:ccccc:::;,,'... ....... ...'',;;;;:::::::;,',,,';oxxxkkkxdoddoloddocc::::::;;:looll:,,;:cc:::::::ccllllololoooodxkkkkkxxkOxlcc::::;,'''................... .........................................................
:;;,'.......... ................''',,,,'...... ............'',;:ccc::;,'.................'.'''',,,,;;::::cllllooddooxkkxxxxdddddollllc:;;;;;;::;,,,,,,,,,,,''',;:::::::::cc:::cccclc::ccccccccccc:;;,;:clc:::::::;;::;:lddoodxddxxddxkOOkkxdc:;;;;;::::cclolccccc:::::,'.......'''''';:::cccclllcccc:;,,,,,,:oxkOOOkxddddooddolcc:::;::;:cllllc;,;:lollllc:::colldxxdoododxkkkOOOkkkkkkkkkkxdoddolc::;'............... .. ...........................................................
ddxdocc;,'....... ... ..............'',,;,,,,''... ...........',,;:ccc::;;,'....................''',,'',,;clloollodddxxxxkxxxdxxdxxxddlccc:::;;,,;:ccllc;,,,,,,,,,;,,,;::::;::;,,:coolc:cllllc:ccccclolc;;colccc:ccc:cc:;;;coxxkkkddxxdxxxkkxddoc:::::::cccccllccc:clcclccc:,...',,;::::cloolooooooooooolc:;;;;,,cdkOOOOOkdoodoooolc:::c:::::llllc:;',;:cclllc:::cllldddddddxkOOkOOOxxddxOOOOOOkkkOxxxxdol;,'.',''........................................................................
odxkkxxdol:,'................'',;;;;;;;;,;;;;,,'.... .........'',;;:cllc:;,,,'.....................''',,,,;:clodxoodddddxkxxooddddddxxxdlcccccc::;;;cccc:;;;;;;:::;;;;;,,;::::::::clddollloolccccllccloooc:cc:::cccccc:::::::ldddxkkkxkkkOOkkxxddolcclccccc::cclccccclollllcll:'.';:ccllllooddddddddddoooolllc::::;:loxkkO0Oxocloddoolc;;:cccclooccc:;,;:::::ccccllolllodddodddddxkxdddxxxkOkO00OO00Oxxkkxddollc::::,.......................................................................
;:loooddddolc:;;;;,,'......',:cloooooc:;,,,,''....... .........',;;:clllll:;,,''.........'''',,'',,,,,;;;;;:cclodxxxxddxxxxxxxxddxkxddxxdoolcccccc::ccc:::;;;;;::::;;;;;;;;:::::;:clolc:clllccccloolllollll:::c:::cc:;;:::::::clodxkkkkO0OO0Okkkkxdoooolllllllcclllcclllllccccc:;,,,;;;:cccloooolloddddolllloolcccc;:odddxkOOkdolllllllcc:::cclllolc:;;;:lolcclccodddollooddodoooodolccldxxxdxkkxdxxxddxkkxxdddddxxo:''''....................................................................
.',;;;::cclllooodddolc:;;;;;:lodxxxxdoc;,''.......... .........'',;;::loodolc:;,'..........'..''',,,,,;;;;::clllododxxxxxxkkkOOOkxxdxxxddoodddollllccccc:::::;;;;;;;;;;:;;;;;::;;;::cc::ccllc::clllodooddddolcllc:clccc:::;;:c::coxkkxkOOOOO00OOOkxdooooddollolllcccccccccc::;;;;;;;;;;;;;;;:::::ccclodoooolllloooolcloddxkOOOOxoloolccclc::ccccodlc:;;;:codolllloddoolcloddddoooooolc:coodddoddooodooodxkxddxxxddxo:,,;,'....'''.............................................................
......''',,;::cloodddddooolccclloooodolc;,.......... ...........'',;;;:coxkkdol:,'.......'',,''',,',,;;,;;:clollodddodddkOkkkkkkkxddddxkxoooodoooooolcccccc:::::;;;;,;;;;;;;:::;;;::cc::cccllccccllclooodxxkxdolccoolcccc:;:c::::looxkkOOOkkO0000Okxxxxlok0Okkxddolc:clllllllllllllloolllllllllllllloooollooooooolclolodxkO0000Okdoooolclllccll:;:lolc::::codoooooolllc:cooodxddddllccclddooddoooolllooooddlodxddxdol:;;,''''',,'..............................................................
.............'',;;;:cllllcc:::::;;::clll:;'..... .................'',,,;cldO0kdl:,'....''',,,,'''',,,;:ccc::looodxxdddxkkkkkkkOOOkxdddodxxdddddddddooc::::::::::;:;;:::;;;:::;;;::::c::::cccc::clllllldddxxxxxdcccclool:cc::ccc:::lllxkOOOkxkO0K0OOOOkxxdlloxO000KXK000KKKKK0KKKKK0OOO0OO00KKKKK000OOkkOOkkkkkkkkkkxdodxxkO00000Okdllodolcc::clooc:codl:::clooooooollllcclllloddddlccccloddoolllccccccllooooloddolclc;;;;,,;;;;;,,,'...........................................................
................'',,,,,,,'''''',,;:clcc:;'...... ..............................'''',;:lodl:;,'''..',,'''''.',',;:ccclollodddxddooodxkkkOO000OOkkkddddddxkxdxxxxxdolcccccc::::ccccccc:::c:::::ccc::::::::cc:loodoooxkkxkkkxdoccccllclolllc:c:;:ccclodxkkkk0K00O00Okddkkdl::ccloxxkkkkkxxxdoooll:;;:::;;:cclodxkO00KKXXXXXXKKKK00xclkOkkO000OOxddlclolcccc:::cloolllcccldddooooollllccclllodddolllloooooddlllc:::::cllclloolclol:::;;;;;,,:::;;;'............................................................
..........................''',;:cccc:;,,'.........................................'';::::;,''..',,,'..''',;,';::;:clooddxxxxddooxxxxxkOOO000OkOxddxkxxxxxxdddxxxdollolcc:::cclcc::::;:ccclccccc:cc::;;:ccloloxxxxkkOO000OOxxxdolccllccc::c:;;::::clddxkO0K0OOOOkkxdxO0Oxolcc::::::::;;;;;;;;;,,,,''..'''',,,,;::clooooooolllcc:lxOOOOOOOOOkdolllllllllc::clodxxdolccloddooooooollllooooddollcccloooddoolcc:;:cc:cllc:clodoloolc::cc:::ccc:;,'.............................................................
..............',;;:cccccc:;,'......................................',::::;'''..''..''''',;,;;:::::cllooodxxxxxxxxkkkkOOOOOO0OOOkkkkOkxxxxddddddooddolcccc::cclcc::::::ccclllccc::::::clllodxkkkOOOOO00OOOkkkOxoooolcc:::c:::;;:;:::cldkO000OOOkkkkkdxO000OkxxxxdxxxxkxkkOOO0OO00OOOOOkkxkkxddxddddollcc:::::ccoxxkkOOOOOkOkxollllodool::codxxddddlclddoddoddxdooodooooooolcccccclllllllllc:cllccccclcc::cclooolclllloddl;''.....................'..........................................
.........'',,,;:cllc:;,''................................''',,;;,,',,,,''',,',,,,,,:::::clllcclollodxkkkkOOO00OOOOOOkxkkkOkkkkkkkxdddddddoooooolc::::c::;::cccccllllc::;;;;:cooxkkkO0OO0000OOOOkxdddollodollccc::ccc;;::::;:ldxkOOOOOOOkkkxxxxkOO00KKKK000KXXXXXXNNNNNNNNXNNNNXXXNNXXXXKKK000OkkOkkkkkxxkkkOOO0Okxkxdolclodddolcoddddddddoccodddddxxxxdooddllllccccc::cloddllloollclolcccccloolc:::clllllolllooc,'.................................................................
...........',;;:clcc::;,''.......................'''..'',,;;;,,,.''''',;;,;::;;::::ccllccldddooodxOOO00OkOOOOOOkkxxkkkkkkkkkkkxdddddddddddoolc:::c::;;:cllcccllcc:;;;::codddkOOO0OO0KKK000Okddlc:;;;::::::c:::cc:;;;;:cccclldkOOOOO00OkkkxkkO000KKKKK0KKXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXKKKKK0kddkkkOOO000kxxddodxxxdodddxkkxddxkdloodddddxxkkkxxxddoollccccc:::lodddoodoooollllllc:;:cllc:::ccllllolccc:;''.....................................''..........................
.........',;::ccllcc:;,,,,,,,,,,,,'''......''''..',,,,''''''',,'';::::cccccc:::cccllllloddxkO00OOOOkkkkkkkkkkxkOOOkkkkkOkkkxddxxdxxxdoollccccc::clllccclolc:;::clodxxxkO00K0OkO0KKK0koc::;;;;;,,,;;;;::ccc::;;;:lllc:ccldxkOOOOOkkOkkkkkk0KKKKKKKKXXXNNNNNXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNXXNXXXXXXKKK0kxxkOOOOOOOOOOkkxdodkkxxkkxxkOOkxddxxxxxxkxxxkkkkxxkOkdollllooollloddddddddolloollllllc:;;:lc:clc:;:loollc:;,'................................................''''''............
.......'',;:loooolllllllllc::;,''.....'''',,;::;,,,;,,',;;,,,;;:c:::cc::ccllollccloxkkkOOOkkkkkkkkkkkOOkkO0OOkkOOOOOkkkxxxxxddddoloooolccllllllcclooc::cccodxkkkOOO0000000000kdl:;;;,,,,,,,,,,,;;::::::;;:cllccccclooxkkOOkkOOkO0OkkO000KKXXXXXXNXXXXXXXXNNNXNNNXXNNNNNNNNNNXXXXXXK0OkkkO0OOOOOOOkkkkkxddkkkkOO00OO000OkddxkkxkxxxxkkkkkOOkxxdooddddddxxdxxxxxdddddollolllllcc:::cc:clc;;:cclcc::;''...................................................'''''''''......
........',;clooddddxxxxxddol:;,,,'',,,,,;::::;',;;,,;;:;;,,,;:::::c::clooolloodxxkkOOOkkOOkkOOOO0OO00kkO0O00OOO00OOOOOkxxxxddxdoddoddooolloooloooolloodkkkkkOOOOOO0000000Oxl:;;,;,,,,,,',,,,,,,;;;;::cccc:::clcclodxkkkkOOOOO0000000000KXXKKXXXXXXXXXXXXXXXNXXXXNNNNNXNNNNXXXXKK0OOOOOO000OO00OkkkxxddxO0OkO00K0OO00OkkkkkOOkkkkkkkkkkkkkxdooddxxxxkxxxxxdddooddodollooc::ll:::::cclc:::cll:;::;,,'.................................................................
.......',;;:::cclloodddooollc;;;;;;::::c::;;;;;,,,;;,,,;;;:cccc:::ccloooodxxxxkOO000K0OO0OOO00000Ok00000OO00000OOkkkxxxxdddxxxddxxxdddddddddddddxkkkOOOOO0000K00O00Okxoc:;;,;;;,,,,,'',,,,,,,,,;::c:;;;;::::ccloxxkOOOOO0000000O00KK00KKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNXXXXXNXXXKKKKK00KK0OO00000OOOkkxddxk0000KKKK00000000OOOOOOOkkkkkxkkkkxxddddddxxkkkxxdddddodxdddoccooc::cc:clc:clolc::cllc::;;;;,''...............................................................
...........'',,,,;;;::ccllcc:::cc:;;::;;;,,,;;;,,,,;c:::clllcc::clooooodxxxkkxkOKKK0000KKK0OOOOO0K00K0O0000000OkkkkOkkkkxxxxxkkkkxxxxxxkxxkkkkOO00O0000KKKKKK000kxdlc:;;,,;;;,,,'''''''',,''',;:;;;:::c::ccclodxkOOOOO000000000KKK00KKKXNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKK00KKK000O0Okkxxk0KKKXXKKKKKK00KKK000OOOOkkkkkkO0OkxxddxxxxxkkkOOkxxkkkxxxxdoooddol:cclllcc::cllc:;;::::::;;;;,,,..............................................................
...................''',,;;;;;;;;;;,,,;;;;;;;,',,;::::ccc::cccccooooddddxkOOO000000KKK0KK0OOOKXK0000OO000000OOOOOOOOkkkOOOOkkkOOOOkkOOOOOkOOO000000KK0KKKKKKK0Okdccc:;,,,,,,,,,'''''''',,''',,,,;::ccc::cccclodxkkOOO0OO0KK000KKKKKKKXXNNXXXXXXNXXXXXXXXXXXXXNNNXXKXXKKKKKXXXKKKXXXXXKK0000OOkk0XXXXXXXKKKKKKKKKKK00OOOOOkxkOOOOkkkOxxxxkkOkxxxOOkxkOkxxxxxodxdolccldoc:cl:;;:ccc;:::;;::c:;::;............................................ .................
..................''',,,:ccccclc:::;,,,;:cccccllcccc:ccloodkkxddkkO000O00KK0KKKKK000KKKKK000KKKK00O00000000OOOOOOOOOkOOOOOO000000000000KKKKKKKKKKK0OOxolllc:;;;,,,''',,,'''''''',,'',,,,;::cclccccccloxxkkOOOO0O0KK00KK00KK0KKXXXXXXXXNNNXXXXXNNNNNXXXXXXKKXXXKKXXXXKKKXXXXXXKKK0OOOOO0KXNNXXXXXKKKXXKKKKKKK000OkkOOOOO0OkOOkxkkkkkkOkxkOOOOxdxkddkkdxdoc:clddlcll:;;:cc::::::;::clcclc;'.............................................................
........',;:cloolc:;;::::cc::::c::c:::::ccloooxxkkkkOOOO0KKKKKKKK0KK00000000K0O0K000000KKKKK0OOOO00000OO0OOOOOO000000KKKKKKKKKKKKKKKK0Oxdolc:::;;;;;;,,,,,,,,,'',,,',,,'',,,,;::cccccclllooooxkkkkOkkO000KKKKKXXKKKXXXXXXXXXNNNXXXNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKXXNNXXXKKKKK00KKKKXNNNNXXXXKXXKKK0000000OOOOOOOO00OOOOOkOOOkkOOOkxkOOkxxxxxdxkxxdoolloooolc:::;;:cc::;;;;;;;:c::ll:'................................. .......................
....',,,;:::cll:;;;:;,;:cc:cc:cc;;:c:;cdddddkkkkkkkkO00000KKKKKKKX000OOOOOO00OOO0KK0KXKKKK000OO0KK0KKKK0K000000KKKKKKKKKXXKKKKKKKK0Okdolc:::;;,,,;;;,,;;,,,,,,,,,,,,,;,,,,,;;;::cc:;:llclllodkkkkOkkk0K000KKXXXXXKXXXKXXXXXXNNXXNNNNNNXXXXXXXXXXNNNNNXXXXXXXNNXKXXKKKXXKXXXXXXXNNNXXXXXXXKK00KK000OO00OOOO0OOO0OOOO00OkkOOOxxOOkxxxdddoodxdoddoollolc::c;,;:c:::;;;;:ccc::coc;.................................. .........................
....,:::cc:;;:clol::::;,;;:::cccccccccccldxdddxddxkxkkkO00KKKK000KK000OO000kk000KKKKKXXKKKKK00KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXKKK00Okxollccc:;,,,;;,,;;;,,,,,,,,,,,,,,,,;,,,;;;;;;::c:;:clccclodxkxkOOxxO000KKKKXXXXKXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNXXXXXXXXNNNNNNXXXNNNNNXXKK0000XXXXNXXXNNNNNNXXXXXKKKKKKK0000000O000OOOOOOOO000OOO0OkdxkOOOxdddoodxOOkdlloolodolcc:,;:::::;;:::;:lllodxl'...........................................................
.. ..',,;ccllc:;;:lcllc::c:;;;;:cc:cccccccldxdolooddddxxdxkO00KXXKK00KKKK00OO00OOO0KXKKKKXXK000KKK0KXXXKKKXKKKKK0KKKKKXXKKKKXXXXXKKK0Okxollc::;:;;;;;;;;;;;;,,,,,;;,;;,,,,,,,;;:::;;::::::::::::cllodxxkOOxxO000KXKXXXXXXXXKKXXNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXNNNNNNNNNNXXNNNNNXKKKKKKXNNNNNNNNNNNNNNXXXXXKKKKKKK000000000000OOO0000OOO00OO0kdxxxkOxddddddxOOxdl:cl:codocc;,;c:;;::cllc::cllloxx:'..........................................................
...;looloolc:::::::::c::::::::cccc::ccllloddolodolodkkddk0KKKXXKKKKKK000000O00OOO0XXXK0KKKK0KKXKKKXXXXXXXXXXKKKKKKKXXKXXXXXXXKKK0OOkdolllcc::::;;;;;;;;;;,,,,;;;;;,,,,;;;;;;;;;;::::::cc:::::::cloooddkOOkkOO0KXXXXXXXXXNNXXNNNNNNNNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXNNNXXXKK0KXXXNNXNNNNNNNNNXXXXXXXKKKKKKKK00000000000000OO0K000OOkkkkkxxxkOOkoloxxxkOkxocclccoddo:',:c:;;,;:::cc::cccldxd:'.........................................................
..,:cloodoccccc::;;;;::c:::cc:;;:clc;:loolloolldxdooxxxdxkO0K00KK0KKK0OOOKKKKKK0OO0XXXXK0KXKKXXXXXXXXNXXXXXXXXXXKKKXXXXXXXXXXXK00Okdoolllcc:c::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,;;;:;;;::::cclc::::::;;::cclllooodxkkkOO00KKKXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXNNNXXXKKKKXNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXKKKKKKKKK00KK000KKKK0OO00KK0OkOOkkkkxxkkOOkdooddxkOkdolloollodoc;:cc::;;;:clloolcllldkxl,.........................................................
..,:ldddddollllolcc:;:::::::::::;:loolloolloolcldooddxxdxOO000O00000OOO0KKKXKKK0K0KXXKKXKKXKKKXXXXNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKK0Okxdddollllc::::::;;;:::;;;;:;;;;;;;;;;;:::::::c::cc::::;,,,;;::ccclllooddxxkOO000000KXKXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXKXXNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXKKKKKKKK00000KKKKKK00O0000KK00000kkOkxkOOkxxxkdoodxxxdolloolcoool::cccc;;;;;:cloddoooxOko:'........................................................
...':ldkkxdddoddolllcccccclc::clc::clllcloolooollllodxoodxkkkkkkO000OOO0K00KXXKKKKKXXXXXXXKKXXXXXXNNNNXXXXXXXXXXXNNXNXXXXXKK0OO0Oxdddddolllcccc::::::::cc:;;;:;;;;:::::::ccccccc:ccc:;;:;,;;;;;:ccclloooddxxkO000KKK00KXKXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXNNNXXNNXXXXXXKXXXXXXXXNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKK0KKK00O0KKK00000KK0OkkxkkkO0Oxdxdollxdodoc:clllooo:;;::::;;;;;:coolloodxxxl;,........................................................
..,;:oxkkkxdoddddoddolllllloolloocccc:clooddddxdlcoddxxxxxkxdxkkOOOOO00000KKK00KXXXXXXXXXXXXXKKKKXNNXXXXNNNNNNXXXXNNNNXKXXK0OOOOOxdoooooollllcccccc:::::cc:::::::;;::ccccccclc::::::cc:;;,,;;;;:::clloooodxkkO0KKXXXKO0KKXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNXNNNNNNNXXXXNNXXXNNXXNNXXNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKK000KK00KKKKKKKKK00000KKKK00KK0OkkkkkkkOOkxdkxlcddodolccloolllc::::::::,,;:clllodoloodl;'....................................................''..
..';loxkOOOkxddddoooddolloollodooloolccooloxkkxddxdlodddxxxxxxxkkOOkOOO000O0KXK0KXXXXXXXKKXXXXKKKXXXXXXXNNNNNXXXXXXNNXXXK0000OOkkxxxddoooolllllcccccclllc:ccc::cccc:ccccccccccccc:::::cc;,;;;;;;::ccllooodddxkOO0KXXXXKKKKKXXXXXXXXXXNNNXXXXXNXXNNNNXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNXXNXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKK00K00KKKKKKK000KKKKKKKKO00kOkxkkkOkxxxkkkxolloolllooollllllc:::;,;::;;;:;:ldkkxdddd:'.................................................'''''..
. ....',;ldkO00OkxxxdolccodolllllccoooooddlclolldxxkkxoododddxxxxxxdxO0OkkkO000K0KXXXKXKKKXXXXKXXXXXXXNXXXXXXNNXXXXXXXXXXXXKK00OOOOOkxxxxdxdddddoollllllllclllccclcccccllcccccllcc:::::::c:;;;;,;;;;;;:ccllloooxxkkO0KKKKKKKKKXXXNXXXNNXXXXNNNNNXXXNXXNNXXXXKKKXXNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKK0KKK0KKKKKKKKK0KKKK000000KKK00KKK000OOkxOOkkOkkkkkxdooooddolllcclolllllc:;,,,;;;;;;;:cldxddoo:'...............................................''''''''.
.. ............,;:coxxxkkkkxxddddooolllllloooddddddl::clodddxxxxxddxxxxxxxkOkkO00OOkO000KK0KXXK0KXXXXXNNXXXXXKXXNNXKXXXNNXXKXXNXXXXKKKK0OOOOOOkxxxxdxdddddddoololloollllllccllllooolcccllccccccccc::;;;;;;;;:::::ccccloddxxxkO0KKK0KKKKXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXNNNNXXXXXXNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXKKKKXXXKKKKKKKKK0KK00KKKKKKKKKKKKK00K000O0KKK00KK000OOkxxkOkkkOkxxxxxoooodxlclclooolcclc:;;,,,;;;;,'';cldxkdc;'..............................................''''''''''
. .. ......''''...';clodxxkkxxxxdddddddoloodoodxxkxddddoolloxddxkxdddooxkkxxdxOOkO0OkkOO00O000KXXXKKXXXXXNXXXXXKKKXNNNXKXNNNNXXXXXXKKKKK0000OOOOOOkxxxxxddddddddoooooooollolllcllllooollcc:cccc::cccc:;,,;;;;;;::cccccllloodxxxkO000000000KKXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKK0KKKKKKKKKKKKKKKKKK000000OOKKKK00K0OkkOOxdkOOkkkkkxddxdlccoxdlllloooolcc:::::,,;;;;,,,;:coxdo:'..............................................'''''''''''
.. .. ....',,,,'....';codxkkkxxxxdlcldxxxddddddxxxxdooodxxdddxkxkkxxdddxxkkkkkkO0kxkOOOOOOOO0KKKXXXK0KXKKKXXXXXKK0KXNXKKKXXNNXXXXXKKKKKK00000O0OkOOOxxxxxxxdddddoodooooooollllllllolllllllc::ccccc:;;;;;;;;;;;::::cccccclloooddxxkO00OOO00000KKKXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXKKKKKKK00000000000000KKKKK00KKK00KKKK00K00KK00KKKKKK0OkkkkkxdxkOOkxddkkxdolcldxxdlclddollll:::c:,,;::;;::cclooolc,............................................'''''''''''''
. .........'''.....';:clodddxxxddolodxdddddddxxxddxxxdlldxdddxkkkkdxxxxOOkkkkkkOOkdxkkkOOkkO0KKKKKXXKKXXXXXXXKXK00KXXXXXXXXXXXXXXXKK0K0000000OOOOkkOOxdxkkxxxdddooodddooooollllodoolllllcccccccccc:;,,,,,;;;::c:::ccccccllloooddxkkO00OOOOOO0000KXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNXXXXXXXXXXKKKKK0KK000K000000000OO0KKKKK000KKKKKKKKK00K00KKKKKKKKK00OOkxxxdoxO0kxdooxxxxollcodxxo:cdxxl:colcc;;:;,;:;,;:cccclool;'.........................................'''''''''''''''
.... ...............,:clooddxdddddddxxxxxxooooodxkxxxkkkxdddddxkkkkkxxkkOOOOkkOOOOOOkkkkOOOOOO0KKK00KKKKKXXXXXXXXXK0KXXXXXNNXXXXKXXXKKK0000000000OOOkkkkkxxxxxxddooddoooooolllllllllllcc:::::::;;::;,;;;;;;;:::::c::ccccccllooooddxxxkOOkOOOkkO0000KKKKKKKKXXXXXXNNNNNXNNNNNNNNXNNNNNNXNXXXXXXXXXKKKKK0000K00000000000OOOOO00000000KKKKKKKKKK0KKKKKKKKK00K0O0Oxdxxdodk0Oxddoodxkxloooddddccldddolllcc;;::;;;;,,:clcc:lddc,'......................................''''''''''''',,''
.... .............,;:cllodddxddddkkkkxxxkkdoooodkO0OkxkkkkddkkkkkxdxkOOO00OkOO0OOOkkOkkOOOO00O0KKK0KXXKKXXXNXXXXKKKKKXXXXXXXXXKKKKKK0000OOOOOkkOkxkkkxxxxddxdoooodooooolllllc:cc:::;;;;;;;,,,,;;;;;;;;;;;;;:::::ccc::cclollooooodxxkkkkOkkkkkkkOO000KKKKKKKKXXXXXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKXXK0000000000000OOO0OOOkOOOO0000000KXKKKXKKKK000000000KK0O0K0OOkxdddooxOOkxdoodddxooxolldolllloddoolcc:;:;;::;;:cclolc:cooc,'...................................''''''''''''',,,,,'
..................',;;:cloddddddxxxkkxdddxddddxdddkO00Okxk0kdxkkkkxdkO0OOO00O0KK000OkkkkO0000K0O0KKKKKXKKKKXXXXKXXXXKKXNXXXNXXXX0OO00Okkkkxxddxddddodxdddddddxxddolloollllc::::;;;;,,;;,,;;;,,;;;;;;;;,,,;:::::cccllcccclooooloooodxxxkkkkkxxxkkOOO00000000KKKKKKXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKK000000000000OOOOOOOkOOkO00000KKKKKKKXXKKKK000K0OkO00OOO00Okkddoooddxkxkkkdddxxxooxdllccclodoodoooool::;;;;,,;clloolcccc:,'......................'''''''''''''''''''''''',,,,,,,,
.. ... ..................',;;;:clodxddddxkkxkkxddxkkkxkOkxdxO00OkOOkxdxkkxxxkO00OO0OkO0KK0OOOOkkkO0KKK0OO000XXKKK00KXXXKKXXXK0KXXXXXXXXKKKOxxkxxxxxxxodddxxdxxddoooddxkkkxdllodooocc::::;;;;;;::;;:::;;;;;;,;;,;;;;;:::::cllccclollooooooddxxxxkkkxxxxxkkkOOOOO0000000KKKKKKKKKXKKKKKKXXKXXKKKKXXXKKKKKKK000000OOOOOOOOOOOOOOOOkkOOOO00000K0KKKKKXKKKKK0O0K0kkO00OkO0Okkkdxxldkxxxxkkkkddxkoodddddllccloooododxoccc;;;;,',;::clooooll;'.....................''''''''''''''''''''',,,,,,,,;;;,
.................',,;;;:clodxxdddxkkkkkxxkkkkkkOOkkO0OOOOOOOkOkxkkkkO000KK0OOO0000OO00OOkOO00000O000KXNXK00KKXXXKXXXXK0XXXKXXXXXKOOkxxxdddxxkxxxxxkxdddoooooddxkOOkkkxddxxddolcccc::::clc:cl::cc:::;;;;;;;;;;;:;;:clcclooooooooodddxxxxxkkkxxxxxkkOOOOOOO000OO0000000KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK000K000000OOOOOOOOOOkkOOOkkkkOOOOOO0000KKKKKKXXKKKKK000K0OOOOO0O00OkxdddkxxxxxdxkkOklcxkoloooddoooollldxxdooolc:;,''',,,;:clooooodc,'...................''''''''''''''''''',,,,,,,,,;;;;;;
..............';::;;:clloddddxkkkkOOOkOOOkkOOOkO00OkkO0OO000kkOOO00KKKK0OO0KKK0OO000OOOOO0000OO000KKKK000KKKXXXXXXXKKXXXXXXXK0OkkxxxxddxkkkkkkkkkkxxdddddodddxkOOOOkxddxxdxxolodoccccolcoolclc:;;;::::;;;;::::;;::clodddddddodddodxxkkkkxxxxkOOkkkOOOOOOOOOOOOOO000000000000000000000000K000000OO000OOkkkOkkkOkkkkkkkOOOOOOOO00000KKKKKKXXKK0O0000OkO00OOxkOOxlodook0kddodxkOOdlokxlllloollxxdodxxdlooollc:;,,',;::ccclllxxxd:'''''...............'''''''''''''''''',,,,,,,;;;;;;:;;
........''',;::c::::clodxxxkkOOOOOOOOOOOOOOkkkkOOO00000O0KK0000KKKKKK0OO0KK0OkkOOO00O00000K0OO0KKKXXKKKKK0KKXXXXXXKXXXXXK0OOkkxdddxddxkkxkOOOOOkxxxkxxxxxxxxxkO0000OOkkkkkOkxddxolclddoddolc:::::cc:::;;;;;::::::cclodddddoodddxxkkkkkxxkkOOOkkkOOOOkkkkkOOkkkOOOOOOO00OOOO0000000OOOOO00OOOO0OOOOkkkkkOOkkkkkkxxkkkOOkkkOO00000KKKKKXKXKKK000KK0OkkOOOkxxkOkookxclxxdoooooxkxllodllodoooodxkxddooooooooool:;,,,;c::clldxkkxl;''''...''........''''''''''''''''''',,,,,,;;;;;;;;;;;
.... .........',;:cc:::;:clodxkkxxxkkkOO0OO0OkkkkxkkO0K00OOOkkO0K0OOKKKKKK000KK00OOOO00O00OOOOOO00KKKKKKKKKKKKK00KKKKXXXKXXXXXK0OkkkkxxxddodddxxkkkxxxxddxxxxkkkkkkOOOO00K0OkxkkO0Okxkxdlokxdddolccloolccccc:;;;::;;:ccllclllooooodxkkkOOOkkkOOOOOOOkkkkkxxxxxxxxxxkkkkkkOOOkkOOOO00OOOOOOkOOOOOOkkOOOOOkkkkkkkkkkkkkxkkOOOkkkOOOO000KKKKXXXKKKKKKK0000OkOkkkkkxxkxdxOOxodkOkolloxkxlcloloddlcododkkxddoddoolloolc:;''',:ldoodxOOdc;,'''....''.....'''''''''''''''''''',,,,,,,,,;;;;;;;;;
........ .......... ...........',;;;;;;;:cllloodddxxxkkkOOO00OOkkkkkkOO0OOOOOOOO00K0O0KKKK00KKKK0OkO000KOO0OkkkkkOOKKK0OkO0000KK00KKKKXXXXKKKK0OOkkkkkkxddoloddxxkkOkxxxxxxddxkkkkkkkkkxxkkO0OxxkOOOO0OOOxdoxxxxddllloxdlccccc:::;::;;:cccc:::ccllodxkOOOkOOOOOOOOkxxxxdddddddddddddxkxxxxxkkkxxkkkkkkkkkkkkkkkkOOkkkkkkkkkkkkkkkxkkkkkkkkOOOOOOOO000KKKKKKXXKKKKK00000OkkkOkxkOOkxkkdxOkxxkO0koloxxxxxocllooddoooodxxxddoodddoc:cccl:,',;:::clloxko;,''''''..''''''''''''''''''''''''''',,',,,,,,,;;;;;;,,
......................................'',,,,;;;:clc:ccllodxkkkkkO00OkkOOOOkkkO0OkkO0000000KKK0KKK0OO00KKOkkkkO0OOOOOkxkOkxxOOO0OkxkOOkO0OOO000KXXXK0OOkxxxddxxxxdolccoodddxxkOkkOOOOkkkkkkkkkxxkxooxkkkkxxkkkkOOOOkxddxkkkdlclddocloolc:;;;;::::cc::::::llloodxxkOO000OkxxdooolloooooooddddddxxxxxxxxxxddxkxxxxkxxxxxxkkkxkkkxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOOOOO0K00KXKKXXXK00KKKK0000OkxkOxdxkOkkOOxxOkddxkOxooddoddddlldooodxdoddddoloolodxxoc:;:c:;',,,;:cllodxdc,'''''''''''''''''''''''''''''''''',,,',,,,,,,,,,;;;,,
....................................'',;;;::c:cc:cclllodxxxkxxkOOOOkOOOkkkOOOOOOO000KKKKKKKKKK00OOOOOOOOOkO00OkkOkkkkkkxxxxxkOkxkkOkkOOkxOOkkOOOkxdooooooodxxxxxdoooooodxxdxxxxxkOOOkkkkkkkxddxxdodxxxkxodxxxxxxxdddxxxkkdllodolllclllc:;::::::::;;;:cccccloooodxxkkxdollccccclloooooodddoddddddxddddolodddddxxxxxxkkxxxxxxxxxkxxxxxkkxxkkxkkkxxkkkkOO00KKKKKXXKKXXKKKXKKK0OOKOOkxOOxddkOOkkkddkkxdxkOkolooooddddooodddxxddooooooooodxxdoc;;:c:,,,,;clccoddl:,'.'''.'''''''''''''''''''''''''',,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;
...................................''''',,;;;;:cclloooodxkOkxdkkxkOO00OOOO00000KKXXXXXKKKKKK0OOOkxkOkkkkkkkkO0OOOkxkOOOkxxkOOOxdxOOkkOOkkOOkxkOkdololccccloxxkxxdooolllolloodxxxxkkkOOkkxxxddxxxdoolloddoodxxxxxxddkkxxxxolooooccclllolc;;::::cc::::cllllllodoooooolcccclcc:cclllllllloooooodddddddoollooooddddoddxxddxxdxxxxxxdxxxxxxxxxxxxxxxxxxkkkO00KKKKKKKXXXXXXXXKKK00000OxkkkxddxkOkkxddxkxdxxOOxolddoodxddlcodxxxddddddoldxddddxdoc;;::::;::coolcdkoc;''....''''''''''''''''''''',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;
.......................................,;::;;cccloodddxxkkxdddddxkOOOOO0000KXXXXXXXK00K00OOOOOOkxxxxkOOOOOxdxkkxkOOO00OOOkkkOkkkO000O0OkkkO000Okdlc::;;;;:lodddolccllllooodxxxxkkkkOkkxdddddddxdoolcccclllloddxxxxkkxxkkxdoodollcccllolc::::ccccllccloolllccllllllccc:::::ccc:cclllllloooollooooooollloddoodddoodoodddddodddddddddxxddddddddddxxkkOOO0KXXKKKKKXXXNNXXXKKKKKK000Okkkxdxxxxkxddxddxxxxdxkxooxkdloodooodxdddodddkkxoodxxdodddl:cooolcclllccodxdc,''....'''''''''''''''''''',,,,,,,,,,,',,,''''',,,,;;;
..................................'',;;;:::::::cloddxkkkxdxxxxxxkkkOOOO00KXNXKKKK000OkkkkkOkxxkkxkkxxkkkkxdddkkdxO000K0OOOkkkkO00KKKK0O0OkO0Oxoc:;,',,,;;:lodolccccloooodxxxxxxxkkkkkkxxxddddoooolc:;;;::;:cllddxxxdxxxdddooolclcclooolcclllc:;:llccllllccccloolllc::::::::::ccllllclloolooooollooolllooooooolloollodoodooodddddddddoddddooddxkkOO00KKXXXXKKKKKXXXXXKKKKK0KKK00OOkxxdoxxkOxdodkkxxxkkOOdloxkdoolooxxodxddoooodxxdooddoclddoooooolllodlcldddd:'.......''''''''''''''''''',,,,,,,,,,,'''''''''',,,;;;
..................................''',,,,;;;::cclloddxkxxxxxdxkOkxxxkkOKKXXXK0O00OkkxddxxkxdoooxxxkOkxdxkkkxxxkkxkOOO0K0OO0OkOOOO0KKKKKK0Okxolc:;;'',;:::ccllllcclllcloodddddxxdxxkkkkxxddollolcccc:;;,,;;;::ccloloooodddoollllccclolccllllolc:;:cc::ccc::cclloollc:;;:::;:::::ccllollllcclooooolllllclooolllllooooclllloodddollolooooooodddxxkOOOO00KKKXKKKKKKKKKKXKK000000KK0O0OxxdodxxkOkxdodOkdxkk00xdodkxdddoooxdoxxdxxxddooooddocccllllcldddoodooodxdoc:,.........''''''''''''''''',,,,,,,,,,''''''''''',,;;;;
...................................',,,,,;;cllodxkkkkkxdolodkkdodxkO0KXXXK0kxxxxxdddxxxxxdlodxxxkkOOkxxkkkOkkOOkkO0KKK00KK0OOOO0KKKKKK0kxdlcc:;'..',:c:;:ccclloollcccloollooodxxxxkxxxxxxdollc:;;;;;,,,,,,,;::ccclodoodollodolcccccc::cllc:;;:c:;;::ccccccccllool::;;:;;;:::::cllllllcllllllclllcclllloollccllolllclollllooollloollooooddxkkOOOO00KKKXKKKKKKKKKKKKKKKK000K00000OkxxxddkxxkOxdodOkdxkO0OOkddxxxkkdoodoooddxkxxxdocclddlclolcccclddddxoloxxkxl:;'......''''''''''''''''''',,,,,,,',''''''''''',,,;;;;
..................................''',;;;:loddoodxxxxoc::clooddddxkO0KKK0K0OxdoddodxkkkxxxdodkkddkOOOOkkkkOO0OkkO0OO000000KKK0OO0000000kxdol:;,'..',;;;;clllloddoolllloddddddddxkkkkxxxxxddoolc:;;,,,,'''...',;:cclodoooollllcc::;;:cc::::::::c:;:cc:ccllcccloolcc:;;;;::::cc::cllllllllllllcllolccllodooollcccllccloollcccllcllllllcloddxkOO0000KKKKXXXKKXXKK00KKK00KK00K0O00OOkxkkkxodkxk0kxdldxxddxOOkkkxxxxdxxddxddoooodxxkkdolclllllllccloooddddxdoodxxo:,........''''''''''''''''''',,''''''''''''''',,,,;;;;,
................................''..';cclooooooooollc;;;codooodkOOOOO00OOkxdollodddkOOOOOOkOOOOOOOOkO00OkOOOOOkkkOOOO00KK000KK0O0KK0OOkkxdool:,...',;;;:cllllodddollllodxxxxxxxkkOOOkxxddollc::::;,,''.....',;:cllloddollllcclc:::;;:::;:ccclolcc:;;;:clcc::ccccccc;;:cccccclllllloooooooolllooolcllooooollllcccccloollllccccccllclllooodxkOO0KKKK00000K00KKK00OO0KKKKK000OO00OOkkkxkkxxxddOOxxolxkxxkO0kxxddxxdxkxoddloddoodxkxdoccoololccc:codddxxddxxddxxl;'........'....'''''''''''''''''''''''..''''',,,,;;;;,,
...............................'''',;;:loolcloolool:;,;clolodxkkkkxkOkxdddddoloddxkOOOO000000OkO00OkkkkkOOkkOOkkOOO0000KKKK0KK0OO000OOkxdxdoc;'....',;ccccllldddolcloodxxxkkkkkxxxkkkxdoooolc::;,''........',;:cllllllcccccccllccccc:::::cc::clllc:;;;;;;;;;;;::;::;;:c::ccccllllloooolllllcclllllooolllllllcccclllllllccccccclcccllloodkOkkO0KKK0OO0OOOO00000OOOO000OOOOkO00000kxdxOOkxxddO0xdddkOkxxOK0kxddxkxxxdodddxxdoodxxdoollodol:colccloxxxddooxkxddl;'...............'''''''''''''''''''''....'',,,;;;;;;,,
............................''''',;:::clollloddoolc:::loddxxxxxxxxxxxddddxxxxxdxxxkkxxk000OOOOkO0000OkkkkkOOOkkO0OO000KKKXXXKKKK0000Okxxddoc,......',;:ccccclooodolldxkkkkxkkkkxdxxxddolccc:;;,,''... .....',;;,;:cc::cooolcloollllllcllccc::::cc:,'''',;;;;;;;;::::ccc:ccllooolllllclllllllllccllollcclllloollllllllcclllc:cccccllloxkOOOk000000O00OOOO0K0OkkkOOO0OkOOOkkOK0OOkxdxO00OkddkOxdxxOOkookK0Okddkkkxdddddxxkxdodoolcllloooolcooolloxxdooddlodxxdc,................'''''''''''''''''''.....'',,;;;;;,,,,
............................''.';::cccccllccoolc::;:coddxkxddxxddddddxxkkkOOOOOOOkkkkOOOkOOOxxkOOOOOOOkxkkkOOOO000O0KKKKXXXNXXXKK0KK0Oxdooc,.. ...,;::clccloooddddooxxxddxkkkkxxxdlccc:;;,,''''''... ....'''',,,;:;;:cooollloooodollccllcccc::;;,,''..'',,;;;;:cc::clc;;:::cllccccllolcloollllllllccclollloolooolccloollcccc::cloddddxOOOOOOO00OkOOOOOOKK0OkxkOOOkkkkO0kdk0OO00OxkO0K0kdodxxxkkOOxooxO00OxdxkkkkxdodxxkOkxddddoolcclolllcclooooollddooloxkd:'......................''''...''''''''..'',,,,,,,,,,,,
............................'',,;;:lllllclol:::,,:cldkxxdddxxkkxdooddxxkkk0KK0000OOkkOOOxxkOOkkOOOkOOOOOOOkkOOOOO0000KKKKKXXXXXX00K0xddlc;'. ..';:cccclclllloddoooddxxxkkkkkkxddddolc:;;,,''''''.......''''''''',;,:coolllloolloddddolclooooolc:;,,,,,,;;;;:;;;::::::;;;:ccccllc:clllllllooollllccccloddolllloolllllllc::ccc:ccloxxdxkOkkO0O000kkOOkkkO0000OxkOOkxkxxkOkxkOO00OkkkOKK0kxoddkkxkkOkdldkOOOkxxxxkOkdlcdkkkOOkxxxxdollllolclllcccloddxxdddddooc'.............................''''''''''',,,,,,,,,,,,,
...........................'',;:clcccclollllcc:cllooddoooloodxxkxddxxkkO000KKKK0KKK0OOOOOkkO0O000KKK00O00OkOOOOOO00000KKKKKKKKKK0kxdlcc;'.. ..',,;:cllcccclodxxxxxkkkkxdxxxxxxxdooolc::;;;;;,''''''..'''',,;;'..',,;:loooooooollooooodooodoooddollcccccc:;;;;;;;:cc::;;:ccccc:cllooooooodooollllccllllloollloolooolcloollllllloooodxxkkxxkkOO00OkkOOOOkOkOKKkdxkkkkxxxkOkOOOOK0kxkkOKX0xddxkOkddx00xodxO00xddxkkOkxdodOkxxkkkdodxdlcllllccllclllodookkdloxdo:'.................................'''''',,,;;,,,,,,,,,
.........................',;:cllllc::cclccccllllolcclccldddoldkOOOO000OO0000KXKXKKKKKK00OOkOkkO000KKK00OOOkkkOO00OOOO0KK00KKKKK0kocccc;'.....'',;;:looolooodxxkkkkkkxdoooddddxkkxolcc:cc:;;;;;,,,,;,'..''',,,'..'',,;clooodddooooooodddddxxxxdoolllcccc::::;:;;;;;::::::::;;;::clodddoooooollllllollllccllllloodddooooooooollloodooxkkOkkkkkOO0OkkkO0OkkkkkK0xdxxkOOOkxxxxO0kkKXOxOOO0K0xddxkkkddk00xxkkk00OkdxOOxdxxxxxxxxdxxxdooolloo::::loloooddooodxdlxko;.....................................'',,,,,,,,,,,,,''
........................,;:cc::::cloolccccc::::cccccloolodxdoxkkkO00K0OO0KKKKKXXKXXXKK000Okkkxxxk000000OOkkkOOOOOOOOO00O000KOkxollol;,,'.'',,,;;;cloodxdooddddxkkkxxdodooxddddoolllllclc:;;,,;;;;;,''','.'','.',',;;clodddxxdoddddddddddxxxxoooddolccc:c:::::;:cc:::;;;;;;;;;:loolc:ccloooooolllllcclloooooooddddoddddooooolloddddkkkkkxxxxkkxxxkO0OkxxkOOOOxdxkkkkkxddxxkOdx0KkdxkO0K0kddddddddxOOddxxxO00Oxdxxdxxxxxxdxkxxxdoollooooc;;cddllddodoldoodddkd:'....................................''',,,,,,,,,,,,''
.......................,;;::cclllooc:cccc:;:cccc:::cccllodxxxxkO0000KKKK00KXXKKXXX0000OO0OOkxkkO0O0000OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOxooddolc::;,',;;;::;:coodxdddxxxxxxxdddddddllllllooodddooollc:;;::;;,'''''''',,,,'',,,;:cldkkxxxdodddoodxxdddddxxkkxxxoooolllllcc::::cc:;;;;;:ccclollc:;:clooollllllollllodxxxxxdddddxdddddoooddoolodkkkkkkxdxxxxxxkk00OkddxxkOOxdxkkxxxddxxxxxdxOKOdoxkk00OxddddxdddxOxdxxox00Okxxxxkkkxkkkxkkdddoodolloooc;:looooooolllxOOkkOkl,....................................'''',,,,,,,,,''''
....................',,;;:cclooooc:clllccloodolccllcccldxkOkk0KKKKKKKKKKKXXK00KXXKKKK0000OOkkO0000O000kkOkkkkOOOOO000OOkxdoodddolllc:;,;::c::looooddxxxkkxdoooooolllllllllodxkkxdoollcc::::cc:,'',,''''',,,;;:;;clddxxxxxxxdoodxxxxxdxkkkkkxddxxdddoooooolcc:::lol::;;;;clc:::collccllodollllooooodxxxxxddxxxxxxxxxddddxxxxxxdxxOOOOOkkkkkOOkkO0OOxddxkkOkxxxxkkxddxxxxxxddkKKkodxkOOkddoddxddxkOkxxxodO0OkxxxkkkxxkkOkxxxxddddolllllcc:cllloollooox00OOxdo:'..................................''',,,,,,''''''''.
... .........'''';::clooooolcllloodxxdolllloooddxxkkOO0KKKXXXXXKKK0OO0KK00KKKXKK000K0OOOOOO00OOOOOOOOO0OOOOOOkO0Okxdolodooodlcc:;;:::ccccclodddxkkkxdoddddddollloooddxxxxdoooolccc::;,,,,,,,,,'',,,;;:;;:ccoddxxxxdxkkxddxkOOkkxkOOOOkxxxkddddooooollllllcloolccc:;:::ccclllloooolllllodddoddddddddxkkxxkkkOOkkxxkkkkkkkkO000KK00O0OO0OO000OxdxxxkkxxxxddxxxddxxxdooxxkKXOdodddkkxxdddxdxkOOxoxkxdxOOkxkkkxxxxxkOkxxxkkxddooolcccccccclcc:lxkkO00OOkdl:,................................'',,,,,,,,'''''''''.
.............'''.'';:clodoodooolloxkkxdllclodddooxO0000OO0000KKK000OOOOOO00KK00000OO000OOOOOkOOOkkkkOOOOOOOOOOOOkkkxddoooloxxdoc:;::;;:::::codoodddddxdooolodddoooooddxxxxxdllccclc:::;;;,,;,,,,,;:::clc:::cloddkkkkxxxxxxkkOOOkkxxxddxxxkkxdddxxxdoooooloooloollc:;:cccllllllllllllllodddxkxxxxxddddddxdddkkOOkkkkOOOO0OO00KKKXK000OOOOOOO000OxdxxkkdddxxddxxxxddxxdddkO0KOxdxookO0kxdxxxddkOkxxkxxk00kxkOkxkxxxxxkkkxxxdooodocc::cc;:lllccokOOOOOOOkxl:,...............................'',,,;;;,,,'''''''''.
.................'''',;;;;:clodddollllodddololloooooddxxkO00000KKKKKK0OO00O0OkkkkO00000000000000OOOOkkOOOkkkOOOOOOOO0Okxxdddolccdxxdo:;;:cccc::cloddxxxddodddddoooooodddodxxkkxxdollllllc:cc:;;;;,,;:c::cclll:::coddodxkkkxxxxxxkkkOOOkxoodddddoodxxxddddxxxxxdoddoooolc:;:ccclooloooloddollodxxkkOOkxxxxkkkkxxddxddxxxkkO00OOOOO0KKKKKKK0OkOOOOkOK0kddxxkkdodxxxddddoodkxdddxkO0K0OkdldO00xxkdoooodxxxxxdk00kxk0Okkxxxxxkkkxdxxddoolcclllc::lolclokOkkkkOOOxo;'...............................''',,,;;,,'''''''''..
.................'''',;ccclooooool::lodddoooolclllodxOOOO0OO000KKXXXXXXXXK0OOkkxxkOOOOOO00000000OOOOOOOOOkkkxdxkkxdxOOOkxdooolloodol:;;::cccc:cllooxOkxxxxxxdoodddoodxxdxxxkkxdxxdxxxdllllc::;;:::cllllllllcccccloooodxxxxdoodxkOOOOOkkxdddddolodxxxxxxxddddxxxddxdddoolccllllloooodddxxdoodxddxxxkkkxddxkkOkkxxxxxxkkOOOO0000000KKXXKKX0OOkkkkkxk0OxdxkkxxooddxxdoolldxxdoodxOO00KOkxddxk0kxxdddoddxddxkxxO0kxxOOkxxxkkkkkkxxxddxxoccoxxolc:ldlcldkOkxddxxdol:'................................''',,,,,''''''''....
................'',,:cclddoooc::ccloollllloolllcodxxkO0000OkkkOOOO0000KXXXKK0OOkkOOOOOOOOOO00OO000OOkkkOkkkkkxxdddddxkOkxxollolc::;,,,,;:ccc:cccldkkkxkOOkkxdoxOkxxxkxxxkkkkxxkOOkxdollcccllc:cllloooolllccccccllloooxxxdolodkkOOkkOOkxxddolloddoooxxxkxddodxdddddddooooooooolcllllloddollddxdddddxkkkdodxOOOkkkkkO00OO0OkkO0KKKKXXXXKK0OOOOOkxxkkOkxxxkkkddxdoxxdddddxddolcoxO0000OOxdddx0KOxdxxooxxxxxkkxkOOOxxOOxxkkkkkkkxdddxxxolodxxdolllooooddxxxddddc;::'................................''',,,,,'''''.......
...............',;:clolclllcc:cclooolcllloooolcloddxxkOkkkxxxxxxxkkkkOO00KKKXKKK00000OOkkkkOOOOkkkOOkkOOOOkkkkkxddxxddxdoodoolc:;;;;;,,;:llccllloddodxkxdxxkkkkkxkkxxxkkxxxxxkOOkxooooolccclllllloooooolc::clclooodddoollodxOOOkOOOOkdxkdlldxdolooxkkdddxdoddddxxxdodddddlloollollloooodddoxkkddddddxkxxxxxxkOOOkkOOOOO0000KKXXKKXXXKK00O0Okxxddxkkkkxxkkkkxdooxkxxxxxxxxxocdkk0KOkOOkdddxOKOxdxxooxkkxkOkxkOO0kdk0Okxkkkkkkxddxxxxdddoddoddoloooodxxxodxxdo;'..................................'',,,,,,'''''.......
............'',:cllooolcc::clccclolllooollloollodddxxxxkkkxxxxdddxxxxxxkkkkkO0000K00KK0OOOkkkkkxxxdxkkxdxkOOOkxxdddxdooddddolc:;;::;;;;:clolllloododxOkdxO0OOOxxkxdodkOkxxxxxxxxdoddoollcloooooooooddolc:clollcccloollloddkOOOOOOOOOkkOkooxxxddddxkkxdooxkxkOOkxxxdxxdddxolcllooooodddoodddxxxxkxddxxxxdxxxkkkkkkkOkkkOOO0KXXKKKXXXKK0KKK00kxxxdddxkkxdxxxxxkxxxxxxddddddol:lxO0K0kkkOOxodOK0kxxxxoloxxdxxkkkkOOkkkOxdxkkkkkdoodxxddddllodollooloodxxxddoodo:...... ...........................''',,,,''''.........
.............';:loollcccccloollllccclcllcclllllodddxxddxkkkkkkxddxxxddddxxxxxxxxkOOO00OO00OOkkkkkkxxkkkxdddkOOkxddxdoc:coddolc:;:cc::ccloolclllodoodxxxkOOOOkxddoooxOOOOOkkddxxxxxxdolccoddoddddxddddolloddocc:clooddddxxxkOOOOOOO000OxodkkdddxkkxdxkxkO0000OOOkxxxxdddkkxddlloodxdddddodxxdddxkxddxxkkxdxxxxxxxkO0000OOO0KKKKKKKXXKK00K000OkxddxxxxxxxkkkxkOxxxxxdoododdoclox000K0Okkkkxdx0K0kxxxdocldoodxxxxkkOkkOxdxxkOOkdodxkkxooddooddooooloxxxxdodocclc,..................................'''',,'''...........
............';cllllc::cccloooollloooooolcclooodddddxxxxxkkOkkkkkO00OkkkkxxxxxxddddxxxkkkkkkkOkkOOkxdddxkkxxdddxdddxdol:;::ccccccloolloooddoollllldxxdkOxdxkkxxddxkOOO0K0OkxxxdxxxxdlcclodxxxkkkxxdlcloddddollllodxxxkkkxdkOOOOkOOO00OxdxOOkxdkOkkkOOOkO0K0kkkxxxxddxkxkOOkkkxdddxxooddddxxxdddxkxddxkkkkxxxkOOOOkkOOkkkxk0KKKKKKKK0000000OkkkOkxxkkkkkkkOkxkxxxxdddooddddlcoddOK00KOkOOkxddkKKOxkkxxdlodddxxxxkOOkkOxdddxxxkxdxkkkxdodxdoddooollddoddollccccc'..................................''''''''............
..........,::ccccccc:;;codddodooooddxxdolodxxdddxxkkkkxxxkkkkkkOO00OO000OOOOkkOOkkOkkkOkkkkkOOOOOkkkxxxkxdooolllodddolc::::;;:clodddddddddddlllloddodxdodkkxxxkkOO00OOOkddxxxxxxxddoloddxxkkkxddolllloddddollooddxddkkxdxkkkkxxOOOO0OkO000OkkOkxO000OkO0OxddddkOxooxkkOOOOkxxxxxxdoodxddxxxxxxxxkxdxxxxkkxkkkOOOOkkkkkxxxkOOO0K00000000OOOxloxkkkOOkkkxxxkkkxddooldxdodddocoxox0000OkkOOkxxOKK0xxddxxdodxdxkkxxOOxxkkdoddddxxdodxkOkdxxxxkxdoooddoccc:clolc::;.................................'''''''..............
.........',;;;::::::;;coxxdlccloddddxddoooxkkkkxxxkkOOOkkOkkOOOOOO000000000000000000OOOOOOkkxkOOOOkkOOkkkxdolooloolllllc::;,,coddxxddddxxdddoodooodkxdodkOOkkkkO0OxxkkxddxxkkxdxOOOxddddxOOkxxddooooloxxxdoooodxdodxxooxxddxxkOkkO000000kkO0kxkOOOO0OOOOkxoldkOkOxoxOOOOkkkxddxxkxxdxxxdxxxxkkkkkxddddxkkxxkkkOOkxxxkkOOkkkO00000000000KK0kdloodxkkkkOkxkkkxdoodooxkdooddocoxddOKOOOkdxkkxxOK0OxxxxddddxxddxxdxOOxddkxodxxoodddoclxkkkkxxxxkoclooccllc::loc::;,.................................''''................
........',;:::::cccccldkkxxolcodxdodxxxxxxkxxkkkxkkxxkOOOkkO00000000000OO0000OO000000OO00000OkO000Okkkkxxxxdooooollccllollc;:ldxdxxddxxxxxdooddxxkkxxxkO00OOOOOOkxxxkkxxkxxxdddk00kxdoodxkOkkxdooooddxxxddddxddooodxddxxdxkOOO00OO00OOOOOOOkkOOOOOO000Okxxxk00000Okk0KOkkkkxxddxkkkxxxxxxxxxkkkkkkxdddxxkkxdxOOOOkkkkO0000000000KKKKK0KKK0OkxdoodxxkkkxxO0kxdddooxOkdoodxdodddx0K0OkkxxdxxdxOOOkxkkxdodxdoodxddxOOxddkxdxkdoooloddxxxkkxkkxxxolcloollol:clc:::,'....... ............................................
.......'',;:cllcccclloxdddddodddddxxkkkxxkkxkkxdoodddkOOkkkOO0000OOOOOOkkOOOOOkO00000000000000000OkkOOkkxkkkkxddolcccclooolldkOkxxkkkkxdddkxdodOOkkkO00000K00O0OkxxdddxkxxxddkkkkxddddxkkOkxxdxxdooxkkkkxxxxxxdodxkOkxddxOOkkO000O00OOOOOkxxO000OO0OO0Oxxk000O00K0kk0KK0OkOOkxdxkkkOOkdddxxxxkkkkxxxxxxxxkxddkOOkxxkkOkkkkOOkkkkO0KKK0KKKK0OOkxddxkkkOkxO0kddxdodxkxdodxxoodxddk0KOkOOxdxkxkkkkkxkOkdoloxdoodllxkkkddkkddkkdddolokOkkkxdxOkxxxocloolooc;:c:;;;'.....................................................
.......',;:ccc:;;:coxkkddxxxxxxdxxkkkkOkxxdodddxddddxkkkOOkkkkOOkkkkOOkkOO00000OOOOO00000OOO00000OOOO00OOkkkkxkxddolclllloodxO0OOO0OkxkO0KKKOxk0OO000K0kk0000KKOkkkkxxkkkkkkkOOOOkxxxkkkkkxdxkOkddxkOOkkkkxxxddxOOOOxddO0OxkO0K0OOOOOOOOOkkOOO0000OOOkkxkO0KK00KK0kO00OOOO0OkkOOOOO000kxxxkxxkkxxdxOkxxxxkkxddxkxxOOOOOkkOOkkkkkkkOO0O0000KK0OkxddxkO00OOOxdxxdxxxkkxdxxdlodoooxO0OxxkkxdxkOOOkkOOOOdlllodoodoloddxxxOOxdk0OxddlcdkOkkxxxO0OOkxooolccll:;::;;,'.....................................................
.......'',:::::::ldkkkkxxxxddxxxkkOOkkkxdoodddxxxxxxkkxxkkxxxkOOO00000O0000OO00OOO0000000000000000OOkkOOOkkxdoodddxxdollooooxkO0KKKK00XXNNNNXKKKKKKKXKkxO00KXKOOO00OxxOkkO0OkkOO00OOOOOOkkkxxOOdoxkOOkxkkkxkxdxO0OkkkkOOkxkkO00OkOOkOOkOkkkOO00OO00Okxk0O0KK0000OkO0OOkOOOOO00000000OOOkkOOkkkkxxxxOkxxxxxxxxxdkkO00OOkOOOOO00KK00OOOO00OO0KK0kxxddkO00OOOkxxkOOkxkxddxxxxxxdoodkkkkxkxooddk000O000OdloxoodddodlloloxxOOxokOkxdddx00kkkxdkkO0Okddddo::::;;;;;,'.....................................................
.......';;;;;;codxxkkxxddddodxxxxkkkOxxxxxxddddxkOkkxxxkkOOO00OOO0000000OOOOOOOOOOO0000000KK00OO00OkxxkkkxdooododoooooooooddxkO0KXXXNNWWWWNNNNX0KXNNX0kOKXXNXOOKKKOkxkOOOOOkkkOO0KK000OOOO0Okkxodk00kkOOOkdddxkO0kkkOOOOkkkOKK0OOOOkkkkkkkkkO0K00OOkkOKX0OOkkkkOOO0OOOOOOOO0000KK0OkxkO00000OOxxkkxxkdooxkxxxxxxkkkkkOOOOOOO0KKKKKKK0000OkkO00kkkkdxO00000kkO000Okkxdddxxxdddlloddk0OxdlldxxO00OOOOOkxdxxoodollollllldOOxoxkkdolok0Oxodkdodxk0Oxdooolc;::;:;,,'.....................................................
......'''',:ccloodkkxddddxxdxxxxxxkkkxxxxddooddxdxxkkkkO00000000OOOOkkOkkkO000O0000K0OOOOO0OOkkkkxdddxxkkxdxkkkkkxxddolclloxxkkOKXXNNWWWWWWWWNXKXNNWNK0KXXNXKK0K00OkkxxkOkkOOOO00KKOkk0OkO0kkxxxO00OkOOOOxddxkO0OkOK0OOO00O00OkxxkkxxkxxkO00KXKOkxkO0KK0OxxkOOkkOOOOO0OkkkO0OO000OOkkO0KK0O0OkkO0OxxxdooxxddxkkkOOOOOO0OkkkOO0KK00KKKKK0OkxkOkkkOkkxkOO0K0kOOO000OxdodxxddxdoooodoxOkdooldddkO0OxxkkOOdoxdllodddl::lodxOkkxkxdolldk0koloxolldkOkdoolcc::::;,,'......................................................
.......''';clloodxkkxkkxdxxdddxdxOOkkkdooooooddddxkOkkO00OkkOkkkkOOOOOO00OOOOOOOOOOOOkOOOOOOOkOOkxxkkxxxkxxddddooooolcccccoodddk0XXNNWWNNWWWNNNNNWWWNKXNNNNNNKKXKOkxddxO0O0KK000KK0kdxkkxkkkxxxOKKK0kO0OxooxkO00OkO00OOOOOOOOkxdooodxkk0000KKKOkkkO0KK0OOOO00OOkkkO0K0kkO0OkkkkO00000OO0KK00OkO0OkkkxdodxxxxxxxxxkO00KKOOOOO00KK0000KKK0kxdk000OkOOkO00KKK000KKK0OkdoxOkdoxdooooodxkkxdoloodxO0Odoxk0Kkdxxooddxdl:;;cldxxxxxodxoclx0Oxddxxkxdkkdoodollc::;,''........................'''''.........'''''''''''''''..
......,;;:ccllodxkkkxxxxxdddddxxkOkkkxddxxdooooodkOOOO0OOkkkxxxkkOOOO00000OOkkOOO00000K000KK0KK0OOOkkxddxxxdxkkxxddxxdlllcclodxkOO0KNNNNNNNNNNWWNNWWNNNNNNNNXXXNX0OOkO00XXNXK0OOOOOkOOkxxk00xoxO0KK0O00kocoO0OkkOOOO000OOOOkxdddooxkOO0KKKK0OkxkkxkOOOOOO0K0OkxxkO0KK0OOOO000000000000OO000OO0K0kkOkkkxxkkxxxxxddkOO0KXK0OkkO00KKK0OO0KKkxxk0000O00OO00KXXKKXXXXKOkxdxkkxdoolcddoodkkdoollloxkkOxdxk00kkxdooddolllccldkxddkOdoxdc:ok00OOOxxOOxkxxxdooolcc:;'...............''''''''''',,,''''''''''',,,,''''''''''..
.....',;;;:cllodxkkxxddddxxxxkkkkOOOOOkkkxdddooxkOOO000OkkkkkO0000OOO0000KKKKKKXXXXKKKK00000OOOOkkOkxxO0000kxkOOkkOkdoodocclddddxkOKKKXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXNXKKK000KXNNXK0OkkkkO0Oxdk0OdodkO000OO0OoclxOOOkO00kk00OkxkkddddxO0OO00K00OOkkkxddxOOkkO0OOkkkxkO000000000000O0X0O0KK0OkOO0000K0kkOOkO0OOOkkkkxdxkO0OO0KKK0kkOKXK00K0OO00kxkO0OO0K000KK000XXXXXXXX0OkxxxxxkxdlcoddolxOkdolcclddddddddkOOxddddodkxdlcllldkxodkxoool:cdO0OOOxoxkkxxOOkddoolc:,'...........'''''''''''''''''............................
......'',,;:cclodxdoodddddddkOOOO000OkkxxxddodxkOkkOOOOOOO000000KKKKKKKK00KKKKKKKKKKKK00OkkkkkkkkkOOOO000OOOO0000OxdoodooloddlodxO0K0KKKKKKXNNXNNNNXNNNNNNNNNNXNNXKKKKXNXXNNX00KOkkO0kxxkOxddkOOOOOOOkdloxkkOOO0K0kkkOkxoddddxxO0OO0KX0O000OOkkkO0OkkO00OkxkkkO0K0OOO0KK0O0O0K0OO0K0OkOO00000kxxkOOk0K0OkO0OkxxxxkOOOO0OkOO000KKK000OkkOkOKK000000000KKOk0XXXXXXK000OkxdxxdoocldooddkkddolccoxxoodoodxOOxodxookkdooolcldxddxkxdolc:lxOK0Oxxkkkkkkkkkkkxdc:;,............................................
.......'',,,;:lodddddddddddkOOO0000OkkkkxxdddxkkO00OO000O00OO0KK0KKXXKK0KKKKKKKK00KK00OkkkkOOO00000KKKK0OkO00kkkxdoollclodxdllodxO0OO0K000KKXXXXNNXXXNNNNNNNNNNNXXXXXXNXXXNX00KXOxkOOkxdxkkkkO0OOO00OxoodxkOkOKX0OOOkxdoodxxddk00OOKXX00KK00KKKXKOxdk0K0OOO0OO00OOOOO00OO0KKX0kO000kkOOkkOOkxkkkkOOxOOkkO000OkxxkO0OkO0OO00000000OOkkkOO00KXXX0000OO0K00OkOKXXXK00KK0kkxdxdolccddddodkddolcldxxxoooooodkOxoodddddoddlccloddxxxxolcclxk0KOkxkOOOOkxdxkkkkxoc:,'...... ..
.........',,;;:loddddddddxkOO0000OkkkkkxdxxddxkkkO00000OOOO000000KKKK00KKKKKKKK0000kkOOO00KKKKKKKKKKKK0OkkOOOOkdool::loddddoodddxkkkkkO00O0KXXXXXXXXXNNNNNNNNNNXXNNNNNNXXXXK0KK0OkkOkkkxxkOOkkkkOKKKKkddxOOOOKK000OxxxdodkOkxxk00KKKXK0KKKKKKK0OOkk00KKK0KKKKK0OkkkkkkkkOKKK0kO000OkO0OOO0Oxxkkk0KOkkkOO00K0OOOkxkOOkOOO00O0KK0OOkkkkO00O0KKXK0000OO0K00K0O0KXNXKKKX0kxxdxdodoccoddookOdol::oxxxdlllodkkOkolodoooloolc:cclooodxdllodOOkOOOOOkxkxxxddxkOkxdol:,'..
.........',,'':oooddddxxxkOOOO00OkkkkxxxxkkkkOOOOO0O000000000000KKKK00KKKKK0000OOOkkOO0KKKXXKKK0000000OkkkkkkxolclllodxxdddddxddxOkkOO000OO0KXXXXXXKXNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXKK0OOkkO000Okk00kxxxk0KXXXxoxkO0KKKKK0OdloxxddkOkkO0KXK0KKXXK00KXX0Okk0KXKKXXKKKK0OkkkkkkkkO0KKK000000kxkOOkkkOxdxkkOK0OOOO0000K0OOOOkxkOOkkO00OOKK0kxxkkkkOOO0KKKKXKK00OO0OxkKKOOKXNNNKKXKOkxxkkdodllloddxkxdolcldxxdlclodxkOxoccodolclllollccllllodlclxkOkxk00OOkxxxkkxxkOkdlc:;,'.
......'',;;;clllodddxxO0OOOOOOkxkkkkkkxkkO0OkkkOOOO0O000000000000KKKKKK0000OOOOO00KK0KKKK00OOkk0KK00OkkkkxdoolloodxkkxdloddxxxxkkkO0KK00O0XXXXKXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNXXXXXKKK0OOkOKXX0Ok0KOkkOKKKXXXkddk0KXXKXKkxooxkkxxOOOO0KXX000KK00KKKX000KKXXXXXKXXK00OOOO00OO000KKK0000OOkxxkkkOkkkkkOOOO00kxkOOOKK00OkO0OkxkOOOOOOO000OkkkkkkkO000KKXXXK000OO00xx0KKKKXXNNX0KK0OOkkOocxdoddddddxdodoooloddllddddxxdlloloddolcldoccodoloxxooddxxdxO0OOkkO00OkkOkkxl;,'...
......',,,,;;;:clllodxkO0OOOOkkOOOOkOkkkkO00OkkkOOO0000OOOO0OO00KKKKK0OkkkkOOO00KKKKKKK00OkkOOOO0K0OkkOOxdoodollodxOkxddoododxxxxxkk0KKK0O0KXXXXXKKXXXNNNNNNNNNNXNNNNNNNNNXXXXK0OOKXXK00KK0K0KXXXXX0xddkO0KKK0Okkxxkxxxxk0000KKK0O0OOO0KKK0O0KXNXNNNXKKK0O0000KK000OO0K0000OkkxxkkkOkkkkOOO00OOOOkdxOO0KK000OkkOkxkO0OOO0000K00OO00O0XXKKKXXKKK00000Okxk00000KXNNNXXXKOO00Oxodxdoxkxxddooooooooddoloxdodxdoccldkxdollodolodddooddoooloddxk0KOkOO000OOOkxo;.....
.......',,''',;;cccldxxkOOkkOOOOOOkOOOOOO000OkkOkkkO000OOOkO000KXXXKK0OOOOkkO00KKKK00000OOkO0K0000OkkkkxdddddooodkkOOkdddoodxxxxxdxkkO0KXK000KXNNXXXXXNNXNNXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKXNNXKKKKXXXXXXNNXOxook000XK0OkxdddodxkOO00KK000kkkO0KK0K00KXXXXXXXXKK0OO00KKK0OOOO0OOOOkkxxdxOOkkkxkkOOO0000K0xk0000KK00O0OkxxkkOOOOOOO0KK0O0000K0KXXKKXXK0000KK0OkkkkOkkO00KXXXNNNNXK000Oddxold00xdolcccllollodolxkxdddocccloxxdddoodxddddoodxxollodxxkO0000OkO0000Odl;..
......''''...',;;:cdxxxkkOOOOOOkkkOKK0OkkOOOOxxkOOO00OO000000KKXXXK0000K0OO00KXXKK00000OOO00KK0O0OkkkkxdxxdoodxxkkO00kxxdodxOOkkxxkOO00KKKK0KKKXXXKXXXXNNXXXXXNNNNXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWNNNNX0dlok0O0K0xxxkdlldxO0KKKKK000OkOKKK0O0K0KXXXNXKKKKOOOO00KK00kkk00OkkkkxxkkOKKKOO00kk0KKKKKKKKKXK0KKK0K0OOOkxkkkkxxkOOOOOOkkO00OkOKKKKXKKK0KKXXK00OxxkkkxkKKKXXXNNNNXXKOO0kdxook0KOxxdlccclccldddddxkxdooolccldkkOOkxxkkxdddxxxxoloddkkkkO0KKKKKK0OOkdl,...
.............',;:coddxkkkO0OOOOOO0KK0OxxO0OOOkxkOkO000KK0000KXXXXK0000KKK00KKXXK0K0000OO00K0000OkkkkkxkkkxdxkkkkkOO0kxdddk0K0OOOkOOkO0KKXXK00KKKKXXXXKXXNXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWNXXNN0kddxkO00kdxO0xdxkO0KKKK00KK0O0KKXK0KKKXXXXXXXXK0kO0000KK0kkOOOOOOOOOOO0KXX00OO0KK00KKKXXXKKXXXKKKK0O000OkkkkOkxxkO00OkkkO0KK00OxOKKKKKKKKKKKK00OxdxOOkxO000KKXNNWNXKK0OkkxdxkkOOkkkkdl:cooccoooddxkOkdlllcloddxO00OxxOOxddxkxxdoooldkxxkO0KXKKKK0Oxol;...
...........'',;:ccloxxxkO0000000KKK00OOOOOOOO0OOkkkxO0K000KKXXKKK0OO00KKK0KKKK0000O00OkO0K00OOOkxkkOkxxkkxxkOOkkOkO0kxxxO0KKK000O00OO0KKXK000KKKKKXNNXXXXXXXXKKKXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWNNNNNKOkkkOkxddxkkkkOOkkO0KK00KXKOOKXXXXXXXKXXXXXXXX0O0K00KK00OOOOkOOOO0K0KXNNXK000KKXXK0KXXXKKKXXXXK000O00Okkkkxkkxxk0KK0000OO000000O0000KKKK0KKK0OOkxxkO0OkkOkO00KXNWWNXXXOkkxdxkkxx0KOxkxlloooloolodkOxddoloddddook0000kkOkdloxkxxxddxxdxOOkkOKKKKKK0xoc;...
.........''',,,:::cdxxkOO000000KKK0O0K0OkO0000O00OkkkOOO0XXKK0000OO0KKKK0KKK000000O00O0KKK0OkkkxxkOOkxkkkkkkOOkkkkOOkxkO00KKKK00000000KXXK0KKKKXKKXXNNXXXXXXXKKKXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWNNNNNNK0OOO0kdoxkkkkOkxkO0000KKKKK0KXXXXXXXXXXKXXXXKOkO00O000OOO0OkOOO0KKKKXNXXKKKKKKXNXXKKKK000KXXXK000OOOOkkxkkkkkkO0KKK0KK0kkkOOO0K00KKKKK000KKK0OkkkkOOOKOkO0OkkOKXNNXXXKkkOkxk0OxOXN0xxxocloddddddxxxxxxxddOOddooxkkO0kxkkdolodkOOxdxxddkOkkO0KKK0OOxl;'...
.........''''',;:cloddxxkOOOO0KKK0OO00OO00K00O0K0OOkkO00KX0O0000OO0KKKKKXXXK0K000000KK00KK0kkkkkkkkkkkOOOOOOO00OOO0OkxxkOKKKKKKKK000KKXKKK0KXXKXXXXXXNNXXNXXXXKKXXXKXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNWNNNWWNNNXKKK0OOkkxdxkO0OkxkkO00KKKKKKKXXXKKXXXXXXKKXXX0OOKK0OO00000OOO0KKXXXXNNNNX00KKKKKXNNXKK0000KXXXKK000OOOOOkkkkO00000KKOkkkkOOO0K0OOO000KK0O00000OkkkkO0OO00OO0OOOOO0KKKKOxxOOkk0KX00KX0kxkkdoddodxxdooodxkxdxkOkxkxdxkkOOOOOxxxook00kddxdooxOO000KXKkddc,..
.........''.'',;:lcc:codxkkO0KKK00OO000OKK000KXX0kkkO0000OkkO0OkO0000KXXXK00KK00000KKK0KK0OOkkkkOkkk00OkOO00000OO00kxkkkO0KKXKKKK000KKKXXXKKXXXXXXKXNNXXXXXXXXXXNXXXNNNNXXNNNNNNNNNNWWWNNNNNNNNNXXKKKXKOkkxxkkOOOxxkkkOKKXXXXXXKXXKKXKKKXXXXXXKOkOKK0kk0KXKKKK0KKXXXXNNXXNXK00KKXXNNNXXKK00KKXXXK0K0OkkxxkOkkO000OOOkOkxxOOO00000000KKK0KK0OOOOOOOOOOOO0OO00000kO00O000KKK0000KKXNXKO0KK0OxxddxocoddlclodxddddxOkxxdodkOOOOO0OxdodxOK0kxxdxxddkOOOOO0Odl:'..
............'',;;;,,;:lodk00000OO0OkO000XXXXKKKKOkO000OOOOOOO0OOOOO0XXXX000KK0000KK000000OOOOkkOOkk00OOOOO0KK00000OkkOOO0KKKKKKXXKKKKKKKXXKKXXXKKKXNNNXKKXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNWNNWNWWWWWWWWNNNNNXXKKKKKKK00OOO0OkxxxkO0KKKXXXXXXK00KKKKKXXXNNNX0O0K00OO0XNXXXXXXXXXXXXNXXKXKK0KXXXXNXKKKKKKKKKKKK00OkkkO0000OOOOOOOkxdkOOO0KKXXK0KXKKXXXKKK0OOO000OkkOO0K0000OO00000000000O0KXX0KNXK0KXK0XKkxoldxddxdloodddddoooxkkxddxkkkkOOO0Okxkddk0OkkxkOkddxkOkxxxo:,..
.............',,,,,,;codxkOOkkkOkkOOO0KKXXXKKKKK00KKK000000000KKOkOXNXKKKKKK0KKKKK0000KK0OOO0OOOOkO0OOOO000KKKKK0OOOO00KKKKKKKKKXXXKKKKKXNXKXXXKKKXNNNXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWNWNNNNNNXXXKXXXXXXKOkkOxxkkxO0KKXXXKKXX0OOKKKKXNXXNXKK00KK0OOO0KXXXXXXXXXXXXXXXXK0KXXXNNNNXXX000KKKKK0O000OOOOOOOO0OkkkOOO00KKXKKXXXXXXKKKKKKK0KK000KKK0KK0O0K0000OO0OOOOO00000KK000KXK00000OKK00K0OOd:cdkxdxxoldxdoooloxO0kxxkxxxkO0000OOkxxkOOOkOOOkkkxxkkxdoc,..
..............'',,;;cllodxddxkkxxkOO0KKKXXKKXKKKXXXX00KKOkO0K000xx0XXKKKXK00KXKKKKKKKKK0OO00000OOO0OOkO000KKKKK00000000KXKXXXXXXXXXKKKKXNNXXXXXK0KXXNNXXXXKKXNNNNNNNNNNNNWNNNNNNNWWNNNNWWNNNNNNNNNNWWWWWNNXK0OkkkkkOK0KXX00KXX0O0XKXXXXXXXKK00KK0OO0O0KKXXXXXXXKKKKXXK00KXXXXXXXXK0OO0KKXK0O0000OxxkOOkkkkkOKKKXXXNNXXNNXXXXKXXKOO00OOkOOO0KXXXXKK0KK0OOkxk00OOOO0KKKKKKKKK0KKK0O00OO0KKK0OOdccokxdkOxoxkxddddddxkxxxxxxxxk0OOkOOkkOOOkkkxkOOkkddddxdc;'..
...............'',;;::ccc:clodxdxkkO0KXXXKKXXK0KXXXXKKK0O000KK0kk0XNXKKXXK0KKXKKKKKKKKKOO000KK00O00OkO0000KKKKKKKK0000KKKXKKKXXXXXXKKKXXNXXXXXXK00XNNXXXXXXXXNNNNNNNNNNNWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNWWNNWWWWWWWNXXXKOkOO0OOKXKKXXXK0000KXXXXXXKKKKKKOkO000KKXXXXNNNXKKKXXK00KXXXKK0KXK0kxk0KKKK000Okkkkk0000Okk0XNNNXXNNNXKXKKKKK000OO00OkOOOKKKXXXKKKKKKK00kkkOO000KK000KKKKK00KKK0O0KKOkKK000K0xolokOxxOOkxxxxdooooooodxkkxddxOOkkOOOOkkk0OOxxkOOkxoolcc:,..
...............'''',;;;,',;::cloddxO00KXXKKXXXKKXXXXXKK00K0O0K0O0XNXK0KXKOO00KKKXKKKKK000000KKK0000OOOO00000KK0KK0O0KKKKXXKKXXXXXXKK0KXNNXXXXXXXKKXNNXXNXXXNXNNNNNNNNNWWWWWWWWWNNNWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWNNNXK0XKOkO0KKKXXKKKKKKKXNXNNXKKKKK0OOOO0KKXXXKKKKKKKXXXXK00KXXXKKKKXK0OkkOKK0K00OkxkOOO000000O0XXNNXXXXKO00KKK000OOOO0OkO000KKKKKK0OkO00000OkOOkO00000OO0KK000O0KXXXXKKOOOKXK00K0Oxllx0kkOkOxlcodocclodkkkkkkxdxkOOOOOOOkkkkkO00Okkkdolc;,,..
...................'''''.',',;;;lodk0KKKKKXXXXXXXXNNNXKKKK000K00KXXXXKKK00OOO0KKKKK0000O000KKK0O00OO0000K000KKKKK000KKKKKKKXXXXXXXXKKKXNNXXXNNNXKXNNNNNNXXXNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWNWWNNWWWWWWWWWNNNNNNNNNNNWWWWNNXNXKOkOKKKKKK00KKKXNNNXXKKXXXK0OOO00KXXXNXKKKXXKKXKKKKKKKKKK0KXK0xxkOO0000OOOxxkkOOOO0O00KXXXNNXKXXKOO0K0OkkOOO000OOOKKKXK000OkxxkOOkxxkOkkxdxO0OOkkO0KK0OOOO0KKXXK0000KNNXK00K0xox0kxkkkkdlodddolldO0OkkxdoxOOOOOOO0OkxkkkO000kdol:;''...
.......................''..'''',;cdkO000KKXXXKKXXNNNNXKKXK0KK00KKXXX0KKK0OOOKKK0K00000O0K00KK0OO00000K0000000KKKK00KKKXKKKXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNWNXKXNNNNXNNNNNNNNNNWWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWWWXK0OK000KKKKKKXNNNNNXXXNXKXK0O0KKKXNXXXXXXXNXKKK0KXK000OO0KKK0kxk000OO00OkxxxOkk00O0KKNNXKXXXXXKK0OOOkOOOOOkOO00OO0KKXX0OOkxxxxkkxxxdxxxxxxxkOkxxkOO0OkkkOkk0KXXXXXXXXXXKKKXNXOxkkddxkkkOkxdxxkdlcoxOOkdoodxkOOO00OkOOOO0OOOOOxo:,'...
......... ..........'',,,;oxkkO0KXNXXKKXNNNNNXKKXK0KK00KXXXKKKXKK000KK000OOKK0000000OOOOO0K0KKK00000K0KXKO0KKXXXXXXXNXXXXXXXNNNNNNNNNWWNNNNNNNWNNXXXXNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNXXXX0000KKKKKXXXXXNNNXKKKKK00KKKXXKKXXXXXXXKKKKKKKOOOOO0K000Oxxk000OkkkOOOkOkxOKXXXXXKK000KKXKKKKKK0OO0OkkOOO0OOOKKKKK0kxdxxkxdodkkxxxkkkOOOOOxxkkkkkxkkkOOO00000KK0000OO0KXX0OOkdodxkkkkkkxxxkxc:dO0kxddxxxkkkOOOkkOOO0OO0Oxdl:'...
. ... ...'.',;;cdxkOKXNXX00XNNNNNNNNXOO00KXXXNXKKKKKKK00KKK0000KKK00000OkO0O0KKKKKK00KKKKKKKK000KXKKXXXXXXXNXXNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNX00OOO0KXXXXXXNNNXKKKK000KKKXXXXXXXKK00000KK00OkO0KXK0OKKOxxO0OkkxkO00O000KXXKXNX0OOO00KXXKKXXXKK0OOOKXK00KKKK0OOOOkddxxkkxxxOO0000OOOOOO0OkxxkOOOkkxkkkkOO0K0OOOKXKKKKKXNX0O0OkdxkkxdkOxodkkoclk0kdddxkOkxxkkkOkkkkkxkkkxo:,...
.....''.,clclkKKXXXKKXXXNNNNNNXKKXKXXXXNXXKKKKK00KK0K0000K00OO0000OO000KKKKXK00KK00KK000K00KKKKXXXXXNNNNNNNXXNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWNWWWWWNNWNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNK0000KXXXXXXNNXXXKKKKKKKKKXXXKKXXX000000KK0OkOO0KXXXXKK000OO000OOOO0000KXXNNXKKKK00K000KXKKKKXKOO0KKXKK0O0KKKK0OOOOkdoxkOOO00000000OOOOOOOOOOO00OOOkxkkxxkk0KK00KXXNNNNNNNXK00K0xxkkkxxkkxkOkdooxOOxddxkkkxxxxxxkOkkddddddo:'.
..........','':xOO0XXXNNNNNNNNNNNXXNXXXXXXXXKKKXXK000000KKK0kO000OOO00OOO00KKKK000OOO000O00KKKKKKXXXXXXXXXXXXXXXNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWN0O0KKKXXKKXNNXXXKKKKKXK0KXXKKKKXX0OO00000K0000XXXXXXNXK0OOO00000O00000KKXNNNK0O0KKKKKK00KXNXK0OOKK0000000000000OkkkkxdkOOOO0000OOOOkOO000000OO00OkkOkxkOkkO00K00KXKXNNNXNNNXK00OkxOOOOkkOkxkkddxddxxddxkkkxxxkkxxxkOkxkxolc;..
..........':lox0XNNXNNXNNNWNNNNNXXXXXXXXXKKXXKK000KK0KKK0OO0K00OOOOOOO0000K0OOkkkO000OO0000KKKXXXKXXXKXXXXXXXNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNXXXKKXXKKXXXXK0000KK0O0KKK000K000K00000KKKXXXXXXXXXXK00OO0K0OOOOOO0KKXXNNNNK00000KKKXXXXXXXX0OKK0OkkO0000KK000kxkkkxxOOkkxO0OxxkkkOOO000000OO000kO0OkkOOkkO000KXXKXNNNNNNNXKK00OOOOOOO00OkOOxdxdoxkxxOOOOOxxkOOkkkkxxxxl:,'..
.........'';:oOXNXXXXNNNNNWNNNNNNNXXXNNNXXXXKKKK0KK00KK00000OOOxxkOOkOOOOOOkkxxkkOOOOOOOO000KKKK0KKKKKKXKKKXXNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNXXKKKXXKKK000KKKKK00KKK00000000K0O00KKKXXKKXNXXKKK00KOOK0OkxkkO0KKKXNNNNXK0K000KKXXXXKXXXKKKKK0OOOOO0KXXXK0OkkkxxxxkOOOkkOkkO000KKKK00KKKKK0000OkOOO000000OkO000KXXXXXXXXXXXKKK0O00O00OkkkxodxxkOkxkkkOOOxxkOkkxxdlllc,....
. ....':xKNNNXXNNNNNWNNNNNNNNNNNNNNXXNXKK00KKKKXK0000OOOOkxkkOkkOOOkkxxddxxxxkkkOOOOOkO00OO000000KKKKKXXXXXXXNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNXXXXK000O0KKXXXXXXXXKKKKKKK0O0KXKKXXKKXXXXNXK0KKKKK000K0OOOOO0KKKXXNNNNXK0000KXXXXK00KKK0000KKOOOk0KKXXXK0O0OkxkkOO0KK0Okkk0KXXXXXK0XXXXXK00000O00O0OOOkO00OOO0KKKKKXXX0KKK0000O000KK0kkOkdxxddkOOkkkO0OOO0OOxxddl;,,'...
.. ...,dKXNXXXNNNNNNNNNNNNNXNNNNNNNXNNXXK0KXKKKK00000OO0OkxkxxkxxkxdddddolloodxkkOOkxxkkxxkOOOOO0K000KKKKKKXXXXXNNNNNWWWWWWWWWWWWNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNXXKOOO000KXXXXXXXXKKK0KXKK00KXNXXXXXXXXXNXXK00KKKK00KKK0000O0KKKXNNNNNXK0OOO0KKKK0O0KXK0K00KXKOOOO0KKXXXK00OOOkkkO00OOkddk0KKKKKK00XNNNNX00OO0KK0kxkOkkOkO00KK00KKKKXXK0KKKK000kO00KXKOkkkkxddxxkOOkkOOOO000Okdolc;'....
... . .'oOKKKXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXK0KXKKKKKKKK0000Okxdoxxxxxdooollc::clodxxxxxdxxdddxxxxxkOOOOO00000KKKKXXXNNNNNNWWWWWWWWNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNXKK0KKOk0XNNNXXXKKKK00KXXXXNNNNNXK0KXXXXXXK00XXXK000KKKKKKK0XXKKXNNNXXXOkkk0KK0OkO0XKK0000OKXK000KKKKXX0OkkOOOkxxO0OOkxxOKK0KKKKKKKXXXXXKOO000KK0kxkO0KKOkO0KK00KXKKXXKK00KKXK0O0KKK0OkxxkxkkkkOOkkOOOkO0KK0Okko:;,'....
.... ..:dxkOKXXXNNNNNWNNNNNNNNNNNNNNNNNNK0KKKK0KXXK0OO0Okxxxddddddoooool:;;;clooddooddoooddoooddxkxxxkOOOO0000KXXXXNNXXNNNNNNNNNNNNNNNXNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNXXKK0kOKNNXXXKXXXK00KXNNXNNNNNX00KXXKXXXK00KXK000O0XKKXXXKKXXXXXKXXXK0OO0O0K0OOO0KK00KK0O0000000KK0KX0OkxkOO00kxkO0OkOKXXKKKKKK0KXXK0000000O0KXK0kOKKKK0OkO00KKK00KX0O0OO00KKKKK0000kkkkkkxOOOkkkxxkOkxk0KK0Okd:'....
. .':cldOO0KXXXXNWNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKK0O00KKKKKK000kdoolloolllllllc:;;::::ccccclccldddddxxxOkxxxxxxkkO00OO0XXXNXXXNNNXXXXXXXXXXXNXXXNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNKOkOKXXKKKXXXKOO0KXNNNNNNXXKKKXNXKKKXK0KKXK00000KXKKXXXKKXXXXXXXXK0OO00OkOOkO0Okk0KKKK00OOKK00KKKK00OOO0KK0OxxkOO00KKKKKKKKK0O0KKK00K000OO0K00K00KKK0OkkkOOO00000OOkOOOOOOKXX0000K0OkxkkkkkdddxkkkxxxkOOOOkddl,...
... ...';odxkkkO0KNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXK00KKKKKXKOkxdc:::::cc:;;;;,,,,'''.',;,;::;:cllloxkO0K0Okkxxkkxxk00OOKKKKXXXXXXXKKKK0000KXXXXXNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNKO0KKKKKXXXX0Ok0KKXNNNXXK0K0KXXXKKKKK0KKXK000KKKKK0XXKKXXXXXNXXXKK00OOOOkkO0OkkO0KXKK00K00XK0KXXKK0OkO0KKOkOkOO00KKKKKKKKKKKKKKKKK00K0OkkOK000000KK0OkkkOOkk000OO00OO00OkOKKXKOOKX0kkOOOOkkddxkkOOkkO0Okkkxdl:;'..
.';;clccdOKXXXXXNNNNXNNNNNNNXXXNXXK0KKKK00K0xdoc;;;;;;;,.....'''.......''',,,;:ccldddxxkkxddxxxkOxdO00000KKK0K0000OOOOO0000KXXXXXNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNXKKKKXXXXXXXKK0KXXXNNX00KKXK0XNXKXXXXKKXXXKK00KKKXXKKXXXXXXXXXKKK0OkO0OOOOkOOOO0KXXXK0OKXXXKO0XXK0O0kkOKK0OOkkOK0O0K00KKK00KXKKKXX0000OOkOK0O000KXXK0kxkkOO00000OOKXK0O0OkO00KXK0KKKOkkxxkOOOkOOOO0OkkkOkkxddo;'...
... ....;;',oO00O0KXNXXXXXXXNNNXXXXXXX000KK00K0Oxoc,'''''.........'..'......''',,;;;:cccclldxxdodxkOKK00KKK00K0OOOkxxxxkOOOO00KKKXXXXXNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNXKKXXXXXXXXXXXNNXXXK0KXNNXKXXXXXNNNNXXXKKKKKKKKXNXXXXNNXXXXXKKKK0kkOOOOOkkOO0XNXKKK0k0KKXXK0KK0O00K0000OO00OO0OO00OOKK000KXXXXXX0OO0kxxk00kk0000KKKOkkkkO0K00OkkOKKKK00O0KK00XK00XXKkdddxO0KKK0OkOOkxkkkxxdoc,'..
.. ........ ....'ldxxookKKKKKKKXXXNXXKK0KK0OO000000Odc:;'..............''',''',,,,;::::,',;;;;;:ldxkxdxOKKK000K0O00OkdddddooxkOOOO0000KXXXXNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWWNXXXKKXXXNNNNNNNNXXXXNNNXXXXXNNNNNNNNXXX0000KKKKXNNNNNNXKKXXKKXK0OkO000OkkkkOKNXXK00000KXXXKK0kxk000O0K0000OO0K0OOO0KKKKKKKKXXXK0kdO0xdkO000O00O0KK0kOOOOOOKKOkxk0XKK0kO0000KKK000XX0Oxddxk000K0OkkOOkxdddool:'.... .... ....... ......................
. .................. .........;clc;cxOkkOOO0KXXXKKKOOOkkkkkOOOOOxol:'..............'''',;,,,;::::;;,'',::;::::coxdoodxdodxxkxodxxddddddoodxxxk0K0OO0KXKKXNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNWNNXXXXXXNNNWNNNNNXXXXNNNNNXKKXNNXXXNNNXXXKKKKKKXXXXXXXNNK0KXKKKX0OkO0KK0O0OOO0XXKK0KK000KNNK0OOkk0KK000KXKOxkOKK0kk0KXXKKKKKKXXKOkxxkxodkO0KK0000KXK0O000OkOK0OkddkKKK0kkO000K00kkO0KOxxddkkO0000Okddxxxoolc;;,'..... ................. ........... .....................
.. ..................................',,,':llooddxOKKK0OOOkkxddxkxdxxxdolc,........'',;,....''',;;;;:;,'.',:cllllcc;;;c:;;:cl:;;clodool::codooooddddxOKXK00KXXXXNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNWNNNNXXXXNXNNNXKKXXXNNNNNNNXXXXNNXKXNNXXNXXNNK0KK00KK0OkO0K00KK0O00KKOk0KK0KXXXXK0OkxkKKK00KXKOkkO00OkxOKXNXKKKKXXXKOxdkO0kxkOKKKKK0O0KK0OO00Oxk0K0OkxdOKKOkO0OO0K0OxxkOO00kddodO00OOO0Odcllolc:;,'... ..................... .... ...........
........................................................',',;:c:cxOOOkxkxdoooddooooddolc;'.........','....',''''''''...'';c:;;;;;;;:;,;clllolccccccooc;ccclcccodooddxOKK00KXKKXNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNWWNNNNNNNNWNWNK0XXXXXXXXXKKXNNNNNNNNNXXNNNNXXXNNXXXXXXXKKKKKKXK00OOO0KKKKK0000Okk0000XKK0KK00kk00O00KXKkkkOK000O0KKKXK0KXXXXX0kddk0KOOO0XXK000O0KK0O00kkOO00OkkkOO00kk00kk0K0OkkOkkO0OxxdoxOOOkxxxdol:::;,,,.... .. ......................... .......................
............................ ..... .................','';ldxolloolllllc:::cl:;;,'..............'''','''...','',;;;;,,,,,'',;;;clooc:loc::cldxllddlcccllooodxxxO0O0KKKKXNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNWNNNNXXXXKKKXNNNXXNNNXNNNNNXXNNNNXXXXNXXXXXXNXK00KKKKK00K00KKKKKK0000kOOO0KKK0000KK000OkO0KKOkkO0KKKK00XXK0KK0KXXXXX0xxxk00OKKKNXOOOO0KKOkOOxxO00K0koox00000O0Oxk0KK0kxkkxxxxxdxxxkxdddxkxol:;,'''''.. ... .... ..................................................
................. ....... .... ........ ............,:;,;cc:clc:;,,;;::,'................''''''.....';,',::;'.';:;;;;,',:ccc:,,:c:;;;lddolodlc::ccccllodkOOkOOKKKKNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWWNNWWNNXKXXXNNNXNNNNNNNNNNXXXNNNNXXXNXXXXXXNNX00KXK00KKKXKKKKK000K00OkO0KXXK00OKKKK000kkO0K0OO00KKKXK0KXXKKKKKXXKXXK0kkkOOO0XNXX0OOOO0OOOkkxdkK00KXOddk0KKKOkO0kxkOOOxoxOOOOxdkkOkxdloddddoc:;'...... ............. ...................................................
........ ....... ..... .......... ..... .........',;;,;::,'''','''...........''.'',''..''....',;,,,;:;'.'';:;,,,'',;;,,,,,,;;,,:llclc:lll;,:lcccldxkOOO000KKKXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNWWWNNNNXXNNNNNWNNNNNNNNNXNNNNNXXKXNXXNXXNNK00KXNNXK0KXXKXXK0Ok0K0OO0KKKXXKK00XXK00OOOOO0KK00OOKXXXXKXXXKKKKXXKXXKK0OOO0O0XNXXK0kkOKOk00OxdxKX00KK0OOKXXK00O0KOxkOOOkxxkOkkkOOOOkolooloddol:,'...... .............................................. .........
..................... ............ ....... ..........'',,,,'...''............''..'',;,'.....'',,,'',,;:;,'''','..''.....',,,,;,,;:::;,;:;::cc::ccccldxxxO0000KKXNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNWWNNWWNNNNNNNNNNWWWNXXXXXXXNNXXNXKKXNNXXKKKXNXKKK000000000K000KK00KKXX0O0OOO00KXKKK0KXXXXKKXXK00KXXXXXK00OO0KKKXNK000OkkO0kkOOkkxk00O0OOOOKXK0OO00KK0OOOOkOkxxkkxxxxxddoc;:ccc:::;'........ ...................................................''....
......... .........................................................'''''.............'''''''''.''''''......'''''',;,,,'',:;,,'.'';;'.'''.',;,,::;,'';;,:;;:::::::lodxxkkkkKKKXNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNWWWWWWWWWNNWWWWWWWWWWWNXXXKXXNNXNWNNNNNNXKKKXKXNNXXK00KK00KXKK0O0K0kOKXXK00Okk0KKXXXXK0KNNXX0KXK0O0KXXKXK00KK00KKKXNNKOOOOO0OOkkdxO00K0000000XNXKKOOKX000OkkkkxxkOOdlldxxddo:,'',,'............. ...................................................'''.............
...................................................................'..................'',,,,,,,''...''........''.'''.,;;,;:;,,,';llc;...'',cllccc:,'''.,;,,;;::;;:lodddxkk0K00KXNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNXXXKXNNNNNNNNNNNXXKKXXXXNNXX00KK0KXKKKK00K0OkOXXK0O00k0KKKXXXXXKXXXXK0OKK0OO0KKKKKKK000KKKXNNNX00K0OOkOkdxO0XXKO0KKXXKXNK0K00K0O0OkOOOkxxOO0klclddodolc,...............................................................'''....''''...............
.................................................................................. ...',,,''''...'...',,'....'....'',::;'',;;,,;::,,'..,;;colllcc:,'''',,,,,,,,;;:lddddxkO00O0XNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNXXNWNNNNNNWWNXXXXXNNNNNNX00KK00XXKKK0K0OOOKKXXKOO0000KKXXXKKXXNXXKKOO0K00OkO0KK00000KXKKXXXKK00K0000OxdOXNNXK000XNXXNXKOO0XKOO0K0O00OkkkOOOxc:cooc:::;'............................................................''',,''''''''................
........................ .............................................................','.'...'',,...,;,','......',,;;'.',:cc;;,,'...',;;;locc:;::;,''''',,,',,,;:lodxddxOOkk0XNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNWWWNNNWWNNNXXXXNNWWWWNX0KK00KXKKKK00OO0KKXXK000K00KKXNXKKXXXXK0O0KKKKK00kO00000000KXXXKXXKK00KK0O0K0O0KXNXXXKXXXKXNX0OkOKX0O0XK000kxxxxxxxdc,;::,',,.............................................................''',,,''''''''''.............
.............. ...................................','...................',;,......''''',,,,'',,..''..'''''';;;,,,,,'....';:;,;ldc,.';:'',,'''''',;;;:ccclxxdxkOOO0NNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNWWWNNNNXXNWWWWWWNXKK0O0KKKKKK0000KKXXX0000K00KXXNXXXXKKK00000KKKKKKOO00KKKKXKXXXXXXKKKOOKX0O0KXKK0KNXXKKKNXKKXX0OOO00K00KK000kdoooolllc:,,,........ ............ .............................. .............'''....',,,,..............
.............. ... ..................................''...................';;,..''.''...';::,'.''''''..'''.',,,,..,,,,.....,:;'':oo;...,;,',,,'','',;:::ccclxxxO0OO0KXNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNWWWWNNNNWWWWWWWNXK0O0KKKKK0KKK0KKKXNXKK0KKKKKKXXXXXXXK00KK00KKKKKX0O0KXXKKKXXXXNXK0000OKXK0KXXXXKKXXK000XNXKKXXK0000000KKK0Oxdolllc:;,,,,'........ ...................... ......... .... ....................................
........... ... ......................'..............................,;,'',,,,'.''',;'.'''...............''..''''...',;,,'.,ll,.'',;:,,;;,;,,,,,;:ccclxxxxk0000KXXNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWWWNNNWWWWWWWWWNXXK0000XXXKK000KKKXNXXXKXXKKKXXXXKXNNXKKXKKKKKKKXXK00KKKKKXXXXNXKKKKKKKXXK00XNNXKKKK0000XNNXXXXK0OKKkk0K0O00xlcc:;;,'...................''................ ...... .... ...... ....................
... ..............................'''..........',,,,',,,,,'',;;;,'',;;'...............''......''',,',;,,::;,'.,;,;;,,;;;;;,,::;:ccokkddxk0KKXXXNNWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWNNXXXK0XNXKK0O00KXNNXKXXXXXXKKXXXXKKXXK0KKKXKKKKKXXXKKXK00XNXXNNXXXXXK0KXXK00KXXXKKXXKKKKXNNXXK00KO0K0O0KKOOOkoc;,'''....................'''''....'............ ......... ..........................
.. .. ............ ....','..',,'......'..',,,'',;,'.',;:::,'',:c:'.....''''......''......'''..','';c:,,,,,,',;,,,,;:;;;llcclldOOkxkxOKXXKXNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNKK0000KXWNNXXXXXKKXKXXXNXKKKKK00KKKO0KKKKK0KXX00KXNXKXXXXXNXXKKK0O0KXNXKKXXKKXXXXNNNXXK00OkO0000000Oxoc,.........................'''''''.''......................... ...........................................
........... .. .. ...','...';;,'....''..',,'.',,'',,;::;,,;,,;;,'.....''...............',,'.',,,;;;;,',,,,::,',;;;:;:looolloxxdxxkkOKXXKXXNNWWWWWWWWNWWWWWWNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNXKKKKKXXNNXXNNXXXXXK0KXNNXKKKK0O00000KKKKXK0KKXKKKXXXKKKKXXXXXKK0OO0KXNXKXXXKXNNXXNNNNXXKK0OxxO00kxOOxl:,.........................',;;,,'',,,,''..........................'''..... ............................
,,'..'...... . ...'...',;;;;,,'''..,,,;,....',:;,;:c;',;,,,''',,''..'...'.....',,''',;:,',;,,,:ll;''',;cc,',;,,;::clloodxxoloodxk000KXNNNWNWWWWNNWWWWWWNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNXXXNNNNNXXXXXXXKKKKXNNXXKKKK0O00KKXXKKKKKKKKXXKKXXXXXKKXNXXK0000OOKXXXXXXXXKNNKKXXXNXKK000Oxdxkxddxdc,'..........''... ....'',;::::;;,,;;;,'............................'''''.................................
;;'.,::'.... ... ..''........... .. ....'.';cc::;;,'''..';:;,''',,;;,,,;:;,',;,;:;,,,,,,'.'..','.',,..,;,,;:;'';cc;;ldl;,,,;,;:;'',;;;:::::lodxkxdodxxxO00KXXXNNNNWWWNNWWWWWWNNNNNNNNNNNNNNWWWNNWWWWNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNXNWWNNNNNXKKKK0KXXXNXXXK00KK0O0KKXXXKKKKXXKKKKKXXXNNXKKXXKK0O0K00KKXXXXXXXXKXXXXXNXXNNK0OOOkooolcc::;'........''''''.......'',:cllc:::::;;;,'......'''''....................''.................................
'....;:;'.. ...... .',;,'........ .... .. ...'''',;:;,,;,'','.';::;,',::,',,:lc,.';,';;;,,,,'...'..'''';:,..,,',:;'',:l:':odc;;;;;:c:,,,,,;;;,;:looodkOkkkOOkkO0KKXXNNNNWWWWWNNWWWNNNNNNNNNNNNXNNNNNNNNWWNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNWWWWWNXXXKKXKKKXXXXXKXXK00000KXXXXXKKKXXXKKKKXXXXXXK0KKKXK000K00KKXNNXXXK0KKKKKXXXXXXK0Oxxko:::;,,'........'''''',,,,'''','',:lllllcc:::;,,''.''.'',,,;,................................'.....................
............ ...... ......'''''.. ....... .....'''''''',,',,,'',:c:;,,,',:;;cl;',,,',,,'..''....'..';;,;;''''',::;,,cxo;,;cl:,,;;;:ol:,,;;;;;;:cloooxOOOOkOkxxkO0XXXXNNNWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNNXXNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNWWWWWWNXXXXXK0KXXXXXXXXX0OOKK0KXXXXKKKXXXKKKKKXXXKKKXXKKXK00000O0KXNNNXKKK00XX00XXKKK000Oxool,'.............''''',;;,,''',,;;;:cccccccc:;,,,,,'''''''..''......................................................
.. .. .. .......... ...',,,,'. ....... .......''''''',;,,,,,'.;lc:;,,';:::c:;,,;,.',;'...''.....',,,'','',,'';cc;,;coc;;:cc;,;;;;;:lc;;:;,;;;::cccldkxxxkkxxxdxOXXKXNWWWWWWWWWWWWWNNNNXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNXXXX00KXXXXXXXKK00KKKKXNNXXK0KXXXKKXXKKXXKKKXXKXNK00000000XNXKKKK0OO0KXXKK000Oxxxxc;;,..................';;,''''''',,,;;,'',;:::;,',;;;,'''.............'..............................................
.. . . ..................','....'.... .... ....'...,;::;;,'',:c:::;,;;;;col:;,,'',,,''..''.....';;,''..',,'',;:;,'';:;',;:cc:::;,,;:::cc;;:::::cllloxxddxkxxxxkOKXKXNNNNNWWWWWWNNNNNNNXXXXNNNXNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNXKKXXXXXXXXXK00KKKKXXXKKKKKXXXXXNXXXKKKXX0KXXXXXK00KXXXKXNXXKKKKKKKXXXXXXKKKKO0K000Oxkxoccc;,'...................','................',;:cool:;,''''........',;::cc::;;,''....................''..............
... ....................''............ .....'',,,;::,'.';cc:::;;,,,:oo:;;,''','.''...''....,;;,,'..'''',clc;,,,;:,'',,,;;::;,;::::cllc:::ccloocokkddxkkxkkO0KXKXNNNNNNNWWNNNNNNNNNXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNXXXXXKKKXXKKKKK00KK00KKKXXXXXXNXXXNXKKKKXXXXXKKXXXXK0KKXXXXNNXKKKKKKKKKXXXKK0000OOOOOkdllc;;,'.... ................ ..............',,:lllc:,........''''',;::clolc::;,'................'''''...............
.. ... .......................................',;;;;;,'.',,;cc:::;,';clc,,,'.''..'''.....'..',,,,''',,,;::ccc,'',,:;'',,,,;:::;;ccll::clllccclooloddxk0KKOdxO0KKKXNNNNNNNWNNWNNNNNNNXKKXXKXXXNXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNXNNXXKKXXK0O000000OOO0KXKKXNXXXXKXXK00KKKKKKK0KXXXK00KKKKXXXKK000KKKK00XXKK0O00OOkkkxxdlc;,,'..... ............. ..............',,''.........',,,,,,,,,,,,,,;:c:,...............'...''.................
........... .................. ..... ........';::;,'',,,,,;:;;;,,;:cc;,,'......'.............'''',',:c:,;:,.''';c:,;;,,,;:::::::::;:ccclcccclloxxdodk0KKkxxO00KXNNNNNNNWWWWNNNXXNNXXXXXXXXNNXXXXXXXNXXXNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNXXXKKKK0OOkO00OO0OOOO0KKKKXKKKKKKKK000000K000000000OO0K0OOOOOOOOOO000O0KKKKOOOOkkxddoodolc;,'..... ..........................................'',,,,,,,,,,'....''........................................
................. ................. .. ......';;;,,,,'',,,,,;:;;:ccc;,,,'..............','..','..'',;,';;'..,'';:,,;;;:;;;;;;;:c:;:c:;:llcloooodkxxkkkOOOkk0KKKKKXNWNNNWWWWNNXXXNXXKXXXXXXNNXNNNNXXXXXXXNNNNXXNNWWWWWWWWWNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNWWNNNNNXXXKKKK00OkkkOOOOkkOkkkkkO0000OOOO0000OOOOO0KOOOOOOOOOOkkkxddddxxxddxkOOkxkOOOOkxkxollclllolc:,'...... .... ........ .....................''',,,,,,,'',;;;;,... . ....... .........................
................... ...... .......... ... .....'',;;,'''',;;;,,;::;:cc::;,,'...... ........''..','''',,,...'....,'','',,,::;::,;;:lol:;::;;:cccloollx0OkxxkOOxdO0OKK0KNNNNNNWWNNNNNNNXXKKXXXXXXNNNNNNXXNXXKKKXXNNXXNNNWWWNWWWNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNNXXKKKKK0OOkxxkkxkkxxddxxddkOkkOOOkxk00kkkkkkOOkxxxkkxxxxxxdooolloodlcldxxdoodxxxxdooolc:;;:::,,''...... ......... ........... .....'''',,,,'''''',;:;,'.. .. ........ .........''.............
... ....,,'..... ...... .........','.....................',;;,,''',;::;,';:;;;:;::;,,'..... .............',;;;;,''.......''','.';'';;:c:,,,;col;,';ccccccccloooxkkxxkOOxdkkk0KKXNXXNNNNNNNNNNNNNXKKXXKKXXXXXNNNNNXXKKK0KXXXXXXNNNNWNNWWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNNNXKKXXXK0Okxkxxdxkxdooddolokxxxkkxddxkkxxxxxxxdooddxxdooooddlllc:::c::;:lolccllooodllolccc:;,,,,'''..... ..'''''...........'',,'........,::;'.............................................
..........';;,.. .... .....'''..''''''.................',,,',,,',;;,',;::;;,,;;,'......................'',;;,,,'''.....',,'''.',,',;::,,;:::c:;,;cc:clolcc:codxxxkkkkkkOOOO0KXNNNXXNNNWWWWNNNNNXKKKKXXKXXXXNNNXXXXK00KKKXXXXXXXNNNWNNNNWWWNNWWWWWNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNXXXXXXXXXXXXXKKXXX0OOxxxkxdddoloooollodxdoodooooodxxdddddxocloolllllc:ccc;:c:;,,,,;,,;:;,::clclolcc:;:c:,',;,........ ..',,,''',,,'.......'..'.......,;:;,'''................''.........................
..........',,,''.. ............ .........'''..............',;;;;;;,,;::,''';:;;,,,''......... .........'''''','.''',,'.....'','',,,,,,',;;;,,;cc:;:c:cc:;;:lccllldkOOxxxkOOkkk00KXNNNNNNNNNNWWWNNNNNXKKKKXXXXXXXXXXXXXXK0KKKKXXXKXXXNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNWWWWNNNXXNXXKXXNXKKK0O0XXKKKKOOOkkxxddoollcllllcclddllllllccodolcllllooc:clc;,:cc:,;;,,:lc,'''.''',,',,;;;;;::::;;;;,'',,'....... ...''.....'''.................',;;,''''...........'''',,,,''''.....................
...............''......... .......... ........ ..';:::::;;:::;,,',;;,',,'........ ........'',,,;;'.''.''''.''',,;;,,,;;,'',,,;;;;;;:::clc:;;;::cclodxxxkOkxO00Oxx0XXNNNNNNNNWWWWWNNNNNXXK00KKKXXXKKXXXK0KKKKKXXXXXXKXXXNNNNNNNNNNNNNNNWWWWWWNWWWWWWWNNNNNNNNNXXXXXKXXXXXKK0000KK000Okxxxxxddolcccc:::cccclllllcc::col:;::;:cc:;;:c:,,cc;''','',:c:,''........','',,,;;;:;,''',,;;'..... ...................... ... ......'''...............',;;:;;;;;,'.........'........
...................... ... ....... ..'',,;;;;:cc:::;;;;'.',,'........ ............';;;,'''.',,'',;;::;;:,,;;;;,'',;:::;;;clc:cc:;;:cccllooddoxOkdk0OOkxOXNNNWWNNNNNWWWWNNNXNXXXK0O0KXXXKKXKK0000KKXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNWWWWWNNNWNNNNNNNNNXXNNXKKKKKKXXXXKKK0KKK0O00Okxdkxddolcc::::::;::;:cccccc:;;:::;c:;,;:;'';::,',c:,..''','';:;'.............,;'..',,,,'',;:;;,'... .................... ..............',,,'......,;::;,,,''..',;;:::;,,'.....
..... ....... .. .. .... .. ... .... .......',,;:::clcc:;,'.',,'...................''..',,,,,,'',;;;;;;;;;;,''',::::;;;;:c:;;;:ccccc::::loc:coolloddxOkk0K0kkk0KXNNXXXNNNNNWWWWNXXNXXK000KKXXKK0OOOO0KKKKKXXKKXXKKXXNNNNXNNNNNNNNNWWNNNNNNNNNNNNNNNXXXXKK00KK00KXXK00KK0OkkOOOkxxkxdlllc::;;:;;;;;;:c:;:::;;;;;;;:::;,,,,'':l:,',,,,'..'''...',,'.............,'...,,'',,,;;;,,'.... ................... . .. ............',,,........',;;,'.',;:cooolcc:::,''...
.............. ........................... ..................'',,,,;:clc;,''.''....''...............',''',;;,,'',,,,;;,'',,;;'',;;::;;;;::::;;::c::clccllllc:codoooxOOOOOOO000000KXK0KXXXXNNWWWWNXXXXKKKKKKXXKK0OOkO0KKKKKKKK000K00KXXNNNNNNNNNNXNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXKKKK0K0OOO0KK0O0KK0OOkOOkxdddolc:clc:::::;;;;:cll:;;;;;;;;,,,,,'''',;;,;c:,'''',,.......''.''.. ...............';;'..'',,,''..... ......... ................ ..... .. .......''.... ....''.......',,'..',,''''''.....
............................ ..........................''',,,;;:::cc:;,,,'',....''............'''',;;,,,;,',;,;;'';;,;:;,,;,,;clc:,;;;;:c:;:ccc:cllllccccc:cooxxddOKOxkOOO0KKK0KKKKKXXXXXXNNNNXXNXXKKXXXXXXKK00000KK00KK00000OO000KXNNXNNNNNNNXNNNNNNWNNNNNNNXKKKXKKKXXXK0OkkO00OkO0000OOOkxddxolllc::::::;;;;;:cooc;,;;,';;,',;;;,,'.,cl;,;:;'''''''''...'''.....................':c:;,'',,;,,,'... ........ ........................................... ................. .....''''.....
................. ...................................''',,;::::;,;,,,,,,;'..'''....'''''...',;,;;,,;;;;,,,;,,,',;;,;;,.,::;;cl:;;::;;::;:cc::coddolc::cllodddxkxkOxdkO0Oxk0000KXXXXNNXKKXXXXNNXXKKKXXXXXXXK00O0KK000000OO0KK0OkO0XNXXXNNNNNXXNNNNNNNNNNNXXXXXKKKKKKKXK0000OOOkkOOkO00Oxdxxkxdlll:;:;,,;;::;,,:cl:,,,,,',,,,,;::;,,'',:c:,,;,,'''''',,'',,,,'.....................,;;;;;,;:c;,,,,... ........................................................ .......... ..... ...........
................... . ................................',,,,,,,,',;;;,,;;,'',,,'..',,',,'..',;;;,,,,;;;;,,,,;,,,:c:;;,'';:;,;:cc,,:::::::cllc:lodolccllloolododkOOOkkO000OkO00OKXXKKNNXXXXXXNNNXXXXKKXXXXKK00000KK000K000000K0OkO0KXXXXNNNNNNNNNNNNNNXXXKKXXXK000KKKKK00KKK000OOOOkOOkxxxxkkdcclc:::;,;;;;;;,;c:;,',;,,,;,,;:ccc;,,,',:ol;;:;',,,'..'''';;'','....................',,;::::llc;,'''.. .....................................................''........'''............... .........
................ ..... .........'''''..'''........ ...',,,,,'',,;;;;,,;::;;;,',,,',;,,,''.''',::;,,;,,,;;;::::;:ccc:;;;;:;,,:cl:'.,;:c::cllc::lllooccoodxdcclldOOkkO0000OOO0OO0KKXKKXNXXXXXXXNNXXXXKKXXXKKK0OO0OO00O0K000O00K0Ok0XXXXXNNNNXXXNNNNNNNXXK00KXXXXK00KK00KK0KK000000OOkkkxdxkkxdlccc:;;;;;;;;;;,;:c;,,,',,,;;,,,;cl:,,;;;;;odc:;,'',,;,'....,,'',,'....................,;cc::;::cc;'''... ............................... .............................'............................
..''............. .... .........',,;,......... ....'''',,,'',;;,,',,,;:;;'',;,'',;;;;,,''',:cc;,;,''',;:cc:::clc;,';:::c;,;::;,,,:::clllc::clccoolooloddoooloxxk0OOO00kkOOOOO00K00XNNXXXXXKXXXXXXXXXXXKK0O0K0OkOKKXKKK000000OOKXXXXXXXXNNNNWNNXXXXXKK000KXXKK0KKK0000O00O00K0kkkxxxxdxkdoollclc;;;;;,,'''';::,','',,;:;;,,;:;,,c:;;',:lc;,'.'',;;'.....''.''....................',;:cccc::;::;;'.. ................................ .............................................. ..
............. .. .................. ........'''''';;,,,'',;;,,,,;,''',;::c::;,;;;;::;,,''',,;:clc:;col;,',;:lc,,,;;,;;;:cccllccccll:codooloolloxxddxxxO0OOOkOOOkkOOO0KKKKXXXXXXXKKXNNXNNNXKKK0OO0KK0OOKXXK0KXKK0kkOKXXXXXXKXNNNNWNXXXXXKKXXXK0KK000K0000OO000KKK0Okkkxxxkxdoolooc:ccc;,,,''..''';c:;,,,,;;;;;;,',,'':o:,,.';;;,,'...',,'........................''...',:clcccllccc:;,'... .............''''....................................................................
. .. ........ ............',,;;;;,,,,,;;;;;:;::::::ccclccc:;,,,;:::;,,,;;;;:ccc:ccc:,,;;;c:;,::'';:ccclcc:ccllolccoolcldoccdkxdxOOxkOOO0OOOOOkOOO0XXKXXK0KNXKKXXXXNNNNXKKKOkkO0KXK00XXK0KKKK0OO0KXKXXXKKNWNNNNXXXXK0KKKKKKK00000KKKKOkO000KK0OkkOOxkOxdollodo::c:;,'''''',;,,;::;;;;;,;:;;;,''',;cl:,,..',,,,'...............................,'...',;loolc::cc:;,''... ........................................'''........................................... ..
......... ...... ...............',,;;;:cc:;,,;;::::;;:ll:;:::lc::c:;,;:cc:::cc::::;,:cllc:::;;;,'',;::,',:cllc:ccc:cclloddolollloooxOkxkOkxkO0OO00OkOOOkO0KXKKK00KXXKXNXKXNNNNNXK0OOOO0KXKKKK0OO00KK0O00KKXXNNNNNNXXXXXKK0OOO0KKKKKK0000KKKOkO000KKKOO0K0Oxkkdddllddlc:cc:,'''',;;,',;cc;,;;,',;,,;,''.':l:;;,'.'','........'............................,;;;:cooll:'';::;,... .......''.................................................... ..... .. .................
..... ... .. ..............'',,,,',;;:cc:::::ccc:,,:cc:;;;:::;;c:;::col::clolcccc::::cc::c;;;;,,;clcc:::colcclddlcclooddoodolldddxkOkkkkO00O0KK0000OOOOOKKKKKKXXXXKKXXXXXXNNNXX0OkkO0KXKKXXOkO0OOKK0O0KXNNNNNNXKKXXK00K0OOOO00000000K0OOkxkkkOKXK0OO0OOOxxddxxoll:;:;;;,''',;:;'',;:c:'',,'',,,;;,.'.':c,;:,.'',,'...'......................... ........,:;;ldxdddc,,,','..... ...........................................'............................ ....... ........
.... .... ...................'',;,'',;:clll::;;::::;,;clc;;:cccc;,,,;;col::ldoc:llccc:;cl:ccc:cc:;coollc;;:lolcodddolclllooooooooodxxxxk0000K0OO00000OOOOO0KOkk0XXKKK0KXXKKKXXXXK0kkkkOKKKKKKOkOOOOOOKKXNNNNNXXKKKK000OO00OkkkO000O0K0OkxxkkkkkO0KOkO0Oxxxolodxdlc:,,,''',,,;;;,',,;,;;'.''.'',,,,,,,'.',;,,;'..'.'''..'............................. ....',;:lxxollc;,........... ............................................ .......................... ...... ...
...';:;'. ....... ...........';;...............,,,'',;:::::::::::cc:;:c::;:lolc:;;;:;,;::;;cllcllc:llc;:c::cl:cc::ll::::;,:ooc:loooooooooddoodddkxddxkkkOKKOOKKOkOkkxxkO0K000OOkOKKKKKKKXXXXXXKKXKOOO00K0O0K0OkkO000KXNNNXXXXK00000OOOOO0K0kxkOO00OO00OxdxO0O00KK0xdkkkdddddxdoolcc:;,,,;;,,;,''',,,'''';;'..'',',,,,'.''','''......''......................''...........''',:colcc:,,'........... ... .. .................................. ........ ............. .....'.........
.....';:;'... ................................. .....,;,,,,,;::::cclllc::::::;;:clllc:;::cl:;;:::;:cccc:cclolllc::ccllc:::;;:cll::lllllollllooooxxdodooxkxxdxkxkO0OO0K0Okxxkk000OOkO0OOOO00KKKKXXXXXXKKXKOk0KKK0OOOOOkk0KXNXXNXXKKKKKKK00OkkO00000kxkOOOkOO0OOOkOOOOO0KK0kxxxoldxxkdooolllcc::::,,,,'''..''...':;..',,'''',,'.''',;'....'..,;'......................''............,;;:c:;;;,'..... .... .... .... ......................... ...................... ...............
;,....''.. ......... ............ ..................',;,,,,;:cccccllllllclc:::cllcc:cccllcllcclol::clc:ccclllooolcclll::::::ldxdlloloddoooooooooxxddddodxkkxxxddkO0KKK00OddxO0KK0OO00OOO00K00KXKKXXXKKNNKOOKKOOOOkOOOk0XNNXXXXK00K0000000OkkkOOOOOkkOkkxkO00OO00OOkkk0000Okxxxoodxdlloolllcccc:;,''...........','..','''.',,'.',,,;'..'',,',,,.....'..............................',,;:;''','...... ..... .. . . .............................. ....................... ..... ..
.. .... ........ ............. .................'''',,,;:cccccllcllloolcloolc::clllllclolccllllodolccloooolodllllooc::cloooodooooxdlllloddxxxkkxdoddxxkkxxxxO0O0KK0KK0kxk0K0kkO000000OO0KKKKKXXXXXNXXKKKK00000K00XXXXKKKKKK0OkO00OOOOOkxkOOkkkkkkkxxk00000OOkkkO0OO00kOkkkdodollllolclccllc;,''..........','..','....',;,',,'','''..','.......',,'''.............''. ...........';:,'''........ ....... ... .................';;,'''....................................... .... ......
.. .... ........... ....'........ .................'',,;:clc::cclloooollllodolc::cllccccolcccloooxxdlcldooolcodlcloollccclollllllooddoooldxdxkxxkOxooxxxkkxxkk0KK0KXKKK0OOOKK0kk00O0000O00KKK000KXXXKKKK00KKK00KKXXXKKKK00OOkkkkOOOkxkkkddkOkxkkkOOOOO00OOO0OxxOOOOO00kkkxddxdoooollccloolc:::,'..''.......''...',.....',,'',,.','''..''''..',,,',,,,'..''....'....,'.............','.............. .... .. ...............'...',;;,''........................................ ..........
.......................................... ..........'''',;clc:::c:::loollllllooc::cllllclllc::lolloddocclolllc:clccllclolc::looc::clclodxdlododxkxxxkxdxkxxkkkO00000KK0K0O0000KKOO0KKK000KK0KKK0OkOKXXXXKK0000KKKXXXXKKKKK0kkxxkkkkOkkkkkkxkkkxkOOOO00OOkOkkxkkxkOOO000OOkdoddddoolccc::looc;,;;'',,'....................,;;'''''''.....',;,'',,,'''',,',,,,'....'..''...............'......... .... .. .. .....................''..................................................
....................................... .......'''',',;;;;::::::ccloollclclddllclooolooocclclolloodolcoocclc:collollodol::lllllclllooodooodooddooloxxkkxxxkOOO000KK00000KKK00KK0OO0KKKKXK00KK0000KXNNNXK0OO0KXXXXK0KKKK0OkxxkxdxkkkkxdxkOkkxkOkOOOOOkkOxdddxOOkkk000OOkxdoddxxdolcloooooo:,;:,'','...''..''...........',;;,''',,....''''',,''','..''',;,'''..','',,'..................... ..... . ........................................................................ ....
............''......''..'.....''........... .......'.'''',;;:::cccloooooolllldxxoc;:ccodoollooooolcclooollllloc:oddddollooocclollolooooooodxkxdodxdoloxkOOkkkkOOOO0KXXK0OkO00KKK0K0OO0KKXXK00KKK0KXKKXXXNXK00KXXXXKKK000OOOkkkkkxdxkkkxkkOkdxxxkkkk0OkkkkkddxxkOOxxkO0OxkOkdddxkkxxoldxdlcll:;;;,',,'..,,'.','............,,,,,'','..'',,,'.''''',,'',''',,'..'.';,'''................. ...... . ... .... ......... ..... ...... ........................ .... ..... ...
.''.........',,.....''....','..'''''........ ...........'',,;clcclllooddddodolloooolcccccllooollllollllloooollddooolloooocclooooolodolloodxddxkkxdxxkxdoxkOkxkOOkkkkO0KK0OxxkO0O0KK0O00000KKOkOK00KKKK0KXXNXK0KXNXKK000000OOOkkOOkxxO0OkkOOkkxxxxxkxkOkkkxxxxxkxxxxxk000OxkOOkxxxdddoldxdolc:;,,;:;;;'..',''''..'..''.'''..''''''''''...','''.''',,,,,,,,,,,;,'''''',,'............ .... ..... .......... ..... ... .... . ...... ..... ... ..... .. ...
',,.. ............'''....',;;'..''''........................,:ccccc:cllloxxdddollloddolll::clcclllloolclllodolodxddlcllcldocloloooddddoooxddxdddxxxdddxxxxxxxddxkkkkkkxk000kkO00000OO0K00OO000OO000000OOKXXXKKXXXXXK00OOO000OOkOOkkkk0Okxkkxxkkkddkkxxkkkxdxkdxkxddxxk0KKOkkkkkOkdlllldxxxdlcc::cl::;,'.',,,''...'..''',,'..,,...',,''','''''''',,',;;;;;;,,,,'',,,,,','''.......... ... .... ....................... . .......... ....... ...... ...... ....
..'.. ..,,.........',''.'''','..'''.........................,::cc;,;:ccloxxdddollooddodddoollccllloodolllooolloodxoccllloxdddolododooddddxdooooxxddxxxxxkkxxkkxxkOkk0OkkO00Ok0K00K0xdk0K0KKK0O000000KKK0KKXXKKXXXXKK00OO000OkxkOkkO00OxxxxdxkOkxddxxxxxxxxxkxoddoodxkO000Okkxkkxdxdclododdl::ccllc:;;,;;,;;,''..'...,'',,'.',,'''','..','',,,;'.'''',,,,;,'',,,'''',;;;,,''......... . .... .................... . ................ ...... ........ .... .... . ..
..'....';;;,'.''...''''''''....................... .........,,::,,;:clclodddddddooooodxxxxddddoolodxxxollooolllooxdollooododdoldddddoddddxdolooxxddkOkkxxxxxOOOkOOOOO0K0OkkO0KKKKKKOxxOO0KK0OO00OkOKXXK0KXXXXXXKK00000OO0Okxxxxxxk00OxddddxkOOOxodkkxkkxxkOOxooooooxO00Oxodxdddodxlcoollddl::lool:;;,,;;;;,'',,,,'.',,','...'','''''.''''';;,;;''.',;;,,,;,';;;;,,,;:;;;;,''..''.... .. ........................ ......................... ............ .... ...... ... ...
.........','..''................. ... .................,;,,;clllccloddxxxxddolloxxxddxxxxdooooxxddddddoooodxdoolllllllolcloxdllddoddddddodxxddxxdkOxxkO000OOkkO00OkkddOK000K0OOkkkkkkOO0K0OOO0XXK0KKXXXXK00OOO00OOOkddxxddk000kdoodddxxkkoldxdxkkkkkkkxddooookOOkkdlodlooodlcloolllodoodol:;;;,,,;;;,'';:,'''',,.'.....'''..''',,,,,;,',,,'',;:c:;;;:::::::;:cl::;;;;,'''..... ....... ....'''.......................................................................... ..
................. ...... . .......',;:ccclooodxxxxxddooooodxdoooooxxollodddkxxxdddddxdoloooollloollooxxooooldxxxdxxxkkxddddkkkxkkOOOOOkOOOOkkkxxO0Ok0KK00OOkxxk0KKKK0KKKKKKKKXXNNNK0OOkOkkkkkxdddxodkKK0kxdolodxxkxooddddxkOkxxkOkdoxkkkxxddlldxdoloolloooolcodocllc;;;,,,,;;;;,,,''.'',;'.''','.''.'',,::;;;;,,',,,;;;,;::;;;:c:;;coocccccc;;c:,'...... .. . . .......''...'..................................................','..................
.. .. .... ......... ... ....',;:looddddkkxxdddddddxxdoooodxxdllddxxxxxdddkxxdolldodxxddddlldxxxdddoodddddxkkkOkxxxddxxxkkOOOOOOO0000kddxOOOO00OOOO00OkkO0K000KXXKKK0KXXNNXK00OkOkxxxxdxkkxdxkOkkxxdlldkkOkdlclodddxkkO00Oxddxkxxdooollddlcoddolc::ooodooc:c:::::;;;;::;,,'.',,,;,.';;,;,'''',,,,;;;::;,,,;::c:;,,;;:c::c::clddc;;:loc::;','..... ..... . .. ........'''....''....................................... .............................
........... ...... ...... . ...... ......,:loodddddkkxxxdodxkkkxxxdoodxkxddkxdooooddxkkxdllodddkxddxxdooodxxxdlodoodxxxxdxkkOOxdkkkxkOOOkO00O000OxdkOOOkOkkOOOO000000O00KKKKKKKKKXNNXNX0OOOkkxxxxkOkddodkOkxdooldOkkOOxlcoddkxddxO0Oxoldxxdxddddlldo:lxoccc::ldxdlodlcllclol;;;;c:;,,,,,;;;;,,,;;;;,,,,'',;;,,;:;,,;::::cc:;,;clollccllodoc:;,;cc;;;,,'............. .. . .. ........................'............................... ........................ .....
.............. ....... ...... .... . .. ...';lddddddxxkkkxoodkkkkkkxdoodxxolodollodooddxkxdllooodddllloxkxodkkdoooxxxxxxxkkxkOOOkxxOkxkOOOO0KKKKOOkxkOOOOOOkxkOOO000000OO00K00KKKKXNNNXXK0OOOkxxxxO0kddxxxkkxollodkOkO00xllodxxollodxdolodxxdlododdxxdoxd:clcllodxxoddlllc:lo:,;:c::::;,;:c:;;;;,,,,,;;;;,',;,',;;,,,;cc::cccccclodolcloolllcc:,;::;;,'','................. ..... ......',''......''''''.......................................... ........'.......... ... .....
....................... ...... ... . ...';ldddodddxxxkxdxkkkkxxxxxxddxdlccododxOxoddxxdodxxoooddolodxkxdxkkkxdxkkxdxxkkkxxkkkkkkOOkkkOOO0K000OkOkkO0OO00kxk00O000000OOO0KK0KXXXNNXXXK00OkxOOOxxO0kxxxoxOkoodolkOkkOOkdllodollllldxxoclodkdlloodxkxddxolddoccokkolddlclclol:;:cc::c:::llc;,,;,,,,,;;;;::;;;;;;;;;;:ll:;:::cloolloollodolc::c:::cc:;,'',,..............................''''.........''''................... .......... ......................................... ...
................................ .... ... ... ...,:ldkxddddxkkkxxxOOkkxxxxkkxxkxdolldxxkOxddxxxooxOOdoloxxdxxdddxxddxxkkxdlodkkxxxxxxkOOOO00OO00OkkOOOOOOkxOKK00OOOkOOOO00OOOOOkOKK00KKKXXXXXKKKOkk0KOkOOkxxxdoxkxoodooxddkOkxdoclllllloddxxocloxkxooddxxdooddoodxxddOOdloxdc:lloolcccc::;;;:::::;;;;;;,;:::::c::::cc::cc:clc:ccclloddllooooddc;;:cllcclc;;,''''.....''....................'''.'...........''.....'............... ... ... ................................... ...
................ .. .. .......... .. . ....';cdxxdoodxxOOkkOOkkkxxkOOOkkkkkxdoodxxddxxxddoodkkxoloxddxdodxxolddxxxxxxxkOxxkkxkkkOO0000OOO00OO0000K0kdk0K00O00OOOOOOOOkkkkkO0K0KKKKXNNXXKKK00000OOOkxxollodddoododddxO0Okdc:clcc:cxkxddlccloolloxxdlclolooodkOOO0kooxkdccodoc:cloc;;;;;:c:;;:::cllc:cc:;:c:;cccccclcclc:looooolodddddoodoc;:c::::cc;,;;;;,'''...''..''',,.............,,'.'.................''.................... .. ..............'........................................
;,..................... . .. .. . .....,;coddoloodkOO00OkkOkxxk00OxxxxkxddxkkxddddxkdoooxxxooxdodxxxxxxdddookkkkO0OOkkOOkO00OkO000OxxOK0OO00KXKOxk0KK00K00OOkO0O00OOOO000KKKKXXXXKKKKK000Oxdxxoddlcldddooddlodxk00kddollcclclxxdolccllllllloddlldoodllokOOkxlcdkkxddkxo::cloc;;:;;coc;;:::cloolccc:;::::cclc:clccccodoooooodxxdoddolccll:;;;;;;,;::,'';,...''....',;'............,,'.''.........................'............ ..........................''................................
... ....... ...... ........... ..... .....,;coddllodkOOOOkkOO0Okxk00OkxddxdddkOkkxdldkOkxddkkddkkddxOOkxxkOxdddkOOOOOkO0OkkkO0KOddkk00kkOO00000KK00000000KK0OOkk0K000000K0O000KXXXXXK00K0OkxkkkkdloolodxdolcolcoxxkOOddddoolclclxxolllc::cllllloxddddkdlldkO0xlclodxdxOkdocc:::::cc:;coc;cc;,:loolcclc;;c:::clccllccloddxxdooldxxdoodoolccc:;,',:::::;,'';;,,,''.....';:'..........',,'...........................''....... . .............................................................
........ ... ............. .. ... ...';ldxddddxkkOOOkO000OkkkkkkOOxoodxxxkOkxxxxkkkxdxOOOOOxxdkO0kdxOkxxxxkxxxxxxkOOxxkkOOkxkOOkOOkkkkO00KKK0kO00OO0K0kkOOOO000000K000K0KKXNNXXKOOOkdodkk0OdlllloddodlcllcoddxOkoldolll:cllddlllc::cloooooodxkkOkdclxOK0xdollloodxxdlc:cccccc:::cl:;c:;;:cccllodlclolccllccll::coddddddoloxxxdddddolllc:,,;:ccc:;;'';:;'......''';:,...''.....'','.......''...................'.................. ..................................... ..... ........
............ .... ........ ........',cloddxkkk00OOOOkkOOOOkxxkOOxdxxdxO0OkkkxdkOkxxxkO0OkkkxxkOkxxkxxxxddxxxdxkkkkxxkkxxk0KKOkkOOkkkO0XXKK0kk0OOOOO0O000OOOOOOO0O0KKKKXXNNXNX00Okddkxx0Kkooolodoloolcll:looddollooclllcodoooollcclooddxdddO000kocldO0Okxxxxolloxko:cooooolc::;:c::cccllclcclddddoollllc:clllccloxdooodoloxkkxxxdlloolc:;::cloc::;,,;,''...''',;;::,'',,'...'','''.................'.........''................. . ............................ .... ......
....... .... ....'............ ...... ... .. ...';ccldxkkO00OkOOOkkxkOOxxkOkkkkkxxkOOO00OxxO0OO0OkOkkkkxxxkOOkkddkkkxxkOOkkOOkxxkOkdxOO00OkO00K00KKXXXKOxdkOOkkOO0K00000OOO00O0KKKKXNNNNXXKK0OxxxdOK0xddodddolllccllclololcclcccolllldxxolllc:ccloxxxxxkOO0xlcokkkxdxkOxdodxxdlloxxoccllllc:::codolllllodlloolcclllllooooooodkkxddolldkOkkkxolccllc:c:;coolc:;;;,,;,,,'''',c:;::;;;;;,...,;,'........'',,,,'...''....'''',,''.........''''.. ..'.................................. ............
....... ..........',......'..'. .. . ................ ...';cloxkkO00OOOOkxxkkOOkxkOkkkkkxkxxkOOOOkkO0OO000OkddxxkkkkkOOkddOOOOOkkOOO0OOOkkOOxk00OkxO00KKXXXKKXXXKOxxkOkOK000OOO000OO0000000KXNNNNXXXXKOkddxOOxxdlloddollllccooolclccll:;colcclokOxolclllloooodkkkO0OoloxkxdodkOxxkkxxdooddddlcclllodocccodolllodxoccclooooooooooddxdddkkxdooodxkkkxxxdoollllcc::oxo:::;;,;;;,;;;,..;ll:;:cc::::,..','...........''''..........'''',,''..........''.. ........................................ .... ...
..................';'.. ....'... . ............... .........':cloxkOO0000OOkxxkOOOOOkkxkOkkxxkxkOOOkO0K0OOOOOkxddodkOOOkO0OkO0000OOOkkkkO00000OkO000OkO0KKKXXXXXKKKK0OkO00KXK00000000O0KK0O0KKXXNNNNXXXXK0kxkkkkkkxoloddccllllloolcc:cllc::cllcccldkxolloooloollxOOO0KxldkxxdddxxxxkOkkxxooolllloooclodoc::cllccodxxocccldkkxdddddddxkxxxxxxxddkOkxxkolododdddlc:;;ldc;;::;,;:;;:;;,..;loc::clccc:;'..................... .........''.........'.... ............................ ...............
'''........';,,'.',;;'......''''''................ ......''',:cldxkOOOO0000OkxkOOOOOkkOkkOOkkOOOOkkO000kkOOOOOOkdxkOOOOkOKX0000KK00000kdxOKKK000KKK00KKK00KXKKKK0O000OkOO0KKK00000K000KKK00KXXNNNNNNNXXXKOkO00OkOOxdoooolcccodollol:;:llll::cllc:;clc:codoolloooxOOO00dokOkkxxOkxxxxddkkxdllollodolllllllccclc:ldxkxdolloxOOxdddxkxodxxdddddxxkOOOkxxdooddxxolllc;:loc::ccc;;;:c:;;;,,:loocclolc;;,..... .. ... ..............''................ .''...........',,'..... ...... .. .. ....... .
..,;'''....;:::c:',:;'....''',;;;:,...,'........... ......',,,;:odxkkkkOO0KK0kkOO0O0OOOOkO00kkOK0OxdkKK0OkxkO0KKkdxkOOOkxOKXNXKKKKKKKKK0OO00KKKKKXXKK0000KKK0OkO0OO0KKKOkkO0KK0O000KKK00000KXNNNNNNNNNNNXOkk0KKOkkxooooodl:cdxdlclol;;:ccccc::clc;:c:::cdxollclddx0000OxkOkkxx0K0Okxdodkkdllddodxdollcc:cdxxdolloxkkdlodoldOkxdxxxkOxdxxdddxxxxxk00kdxxxxddxdllllccloooloollc::cc;;;;,,;:lolclllc;,'... ......................................... ................''.......................... ......
..''';;;;;:cccol;:lc,..,,,,,;:;::'.,,...................'''''..',;:ldkkxxxxk00000OO00000OOOOO0OkO0K00Ok0K0OkxxO000OkkxkOkxkkO0XXXXXNXKKXXXKKKKXXXXXKXXK00KK000KK00KKKK00XXK0Okk0K00000KXKK0KK0KXNNNNNNNNNNXK0OOO0Oxxkxooodddlclddol:loccc:cllccllclc:clcllloddoloxxxOKK0Okk0kxkO0XK0OkkxdxOkxddxdxxddooolloodkkxdooodxxxooxxddxddxOkkkkkxdoddxkOOOkO00kxxxddxxdollodolododdddooolllc:;;;;;;;lddooolc;'.... ............................ .. ..... ........................... ...... ....
....'';:ccclolllccol:,,;;::;;:c;.';,.......................'....',:coxxxdxxkO00KK000000000OOOOOO0KK00OO00OkkOOO00kxkkOkkO0K00KKKKXNNNXXKXXXKXXXXXNNXKKKKXXXKKKKKXXXKKKKKKXXX0OOO0KK0OOKXK0KXXKXXNNNWWWNWWNXX0OO0Okdxxooddkxdloddolllllllc:looc:lllolcloolcldxdodkOkxkO00kkOKOkOKKKK0O00OkxkOOkxkOOkddxkkxxdxkxxxxxxoooxkkkOOxdxkkkOOOOkxxdoodkOOO00O00Okxxxddxddddxxdxkkolddllodddddlcccllccldxdoooc,.. ........ .......... .. ........ ... ..... ...........
.....',:ccclodxxo:lddlcc:;::::::,,;,'..''........................'';cloodxkkO0KKK0KKK00KK0OkOkO00000K0OO0KK000OO00OOOOOO0XNXXXXXXNNNXXNNXKXXXNXXXNXXXNNXXXNNXKKKKXXXXXXXXXXXXKK0O00KK0O00KXXXXXXNNNWWWNWWNXXK0000Okxxolodxkxddxdolodocllc::lxdccoooolclooccclloxxxOkddO000KXKOkO0O00OO00OOkk00kdkOOOkxxOOkxk0OkddxkkxodxkkO00kxxkkkkkOOkkxxkkxxkkkO0OO00Okkxdoddxxxxkkkkxdodxlloodkkxxdoooolcldol:::;,. .. .. ....... . .... .. ........... .
..'''',;clc:clloooddlcllccclccccc:,,;:c:''......................''',;;:ldkkO00KKKXXK0KK0000OO0KXXKKKKXKKK0OOOkxO0K0Ok0XXNXXXXXXNNWWWNNNNNNNNNNXXNNNNNNNXNNNNNNNNXXXXXXXXXXNXXKK0OO0KKKKKKKXXXXXXNNNWNNNNNNXXKK0O00Okxdoodkkddxdoloddololcclddolldolddoloollc::ldxxkkkO00XXXX0kxkOO0OOK0OOOOO00kxkkkOOkkkkxkOOOkdodxkkxxxkOO0000OkkkkkkOOOkxkOkxxkkk000OOOkxxdddodddxkkkxxxdxdlccodxOkkxddolccllc:;,'... ... ............ .. .. ................. ..... ................ ..
.',''''',;;;:coxOkxolloc;:loooolc:;;cc:,,,...........,'.. .........';lkOO000KKKXK00000OOO0KXKXNXK00KK0OOkkkkxO00OkO0XNNXXXNWWWWWWWWWWWWWWWWWNNNNNNWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXKK000O000KXXXXXXXNNNNNWWWWNNNNNXKK0OO0OOkkkxkkdooocldxxxoloooloddolldoldxdolllllodddxkO0KKKKXNX0OOOOOkk0K0OOO00OOOkxxdxOOOkxxOOOOOkxxxxkOOkO0000O00OkkkOOkkkO0kkkkkk00O0KK0kkkkxxxxxddkOkxkkkkxkd:;cdxddxxdoooc;:cc:,.... ..................... . ............ ...... ..... .. ......... ......
',::,,,,,,:lllxkkdlcllccloxxdlc::;;;:;'.................. ....';oxkO00KKKKKK0OO000OOKKKKXXK0000OkOkxxkkO00KKXXNNNNNNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNWWWNWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKKK0OO0KKXXXXXNNNNNWWWWWWWWNXX00000KKOOOOkkdllooldxxxxdoodocldxoloooddoddddxxxxkkxO0KKXXXKKKKK000OOxk00OOO0KK00Okkxddkkkkxk00OOkkxxxkO0Okk0KK0OOOOOkO000OO0K0kkO000K00KK0OOkOkkkkOkkkkkkxxxxddo::cdolccllc:c;''''''.. .... . ....... .. ....... .... ............ ... ......
,,,::,',;:odlcllc;;;::loddxxdoooc;;,,'''''''''............ .. ...';codkOO0KKKKKOkk0KK0O0KKKK00OO00OOOkxOkOKXXNWWWWWNNNNWWNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWWWWWWWNNWNNWNNNNNNNWNWWNNNNNNNXXKKK00KKXNNNNNNWWWWWWWWWWNXKKKKKXXK00Oxk0kddxxdxkxxxoloolldxdoodddxxxdxxkkkxxkkk0K0KXXXK00K000K0OO00O0OkOKXXKOkOOOO0OOOO00O0OOkkkOKKK0OO0KKK0kk00kkO0KKKKK0OkO00O0KKK00OOO0OO00K0kxkOkkkxddxdlcloc::;;;'''....... .. .. ..... . ....... ............. .. ..
:;'',,,,;:::;;;;;::cloxOOkkxxdllllcc;::;::;'............ ... ...':oxkOkOKKXKkxxO0K0OOO00K0000OO00K00KXXXNNNNWNNNNNNNNNNNNNNNXNNNNNNNNNNWWWWWWWWNNWNNNWWWNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXKKKXNNNNNNWWWWWWWWWWNNNNXXKXXXK0OkOOkxkkkkkkxxxoloooddoodxxxkkO0OkkkkkkOkkO0KXXKKK0OOO000K0O0K0O0K000KKKO0K00KKK0000KKK0OOO00KKKKKK0O0K0O0KKOOOO0KK000OkxkOO0KKK00OO00KKKKK00OOOOOOkdkkoc::;;;;;;;,...... ..... ...... ... .. .
,'',,,,,,'..';;;;:cllx0KK0OkOOxolccllllc:;''....... .... ... .....;ldxkkk0KKOkkOO0KKOkO0000KXK000KKXXXXXXXNNXXNNNNNNNNNNXXXNXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXKXNNWNNNWWWWWWWWWNNWNNXXKKKKK00OOOkOOOOO0OkxxddddddddxkkkOO0XXKOkO00K0OOKXXKKXXK0O0KKXXK00KKK0KKKKKKKKKX0O00KKK0KKXXXXKKKK00KKKXK0O0KK00KK000000K000OxkkO0000KKK0OOO00O000K0OO00OOkkkdoc;'',;,,,,'... . ............... . . .... . ... ..
,',,,;;,'..';:,,cxkkxdoolcccccodddddddoc:;;,'..... ........ .. ...;:ldxkO0XXX0OOO00OkO0OO0XXXXXXKKXNNXXKKKXKKKXXXXXXXXXXXXXXXKKKXXKKKXXXXXXXXXXXXXKKXXXXNNXNNXXNXXXXNNNNNNNNNNNNNNXXNNNNNNWWWWWWWNNNNNNXXXKK000000OOO0OkkOKKOkxdxddddxOOkOK0OKXXK0kOKKK000KXKKKXXKKKKKXXXXKKKKK00KXXXXKXNX00K00KKKXXXKXXXKKKKXXXKKKK00KKKKXX0O0K000000OOOOO000KXK0O0OxxkOkOO00OOO0Okkkxxxo:;''''....... .................... ........ .. ........'.. ... .. ...... ......
,;;'',,'',,',',cdddoccllc:;:;'..',:oxxxxol::;'........ ... ...',codxOXXKK000O00000KKKXXXXKKKKKKKKK000OOO0K000KKKKKKKKXXXKKKKKKKKKKKKKXXXKKKKKK00KKKKXXXXXXXXXKKXXXXXXNNNNNNNNNNNXXNNNNNWWWNNWNNNNNXXXXK000K00KOxkOOOO0KK0OOkkkxxkOO0KXXK0KXX0kO0XXKKK0KXKKKKKKXXKKXXKXXKXXK0KXNNNXKXNNKKKK00KXXKKKXXXKKKXNXKKKXXKKKKXXXXK00KKK00K00KK0OOO0KXX0000kxxkOOO0OOOO0OOkxdddl:;,'......... ..... ........ .. ........ .......''.',,,'...... ... ... ........
''';;;;;;:;,;;',;,,;lkkxOkxxdolc;'..,cl:,'',,'............. ..... ...';clxO0OOO0000KKKKKKXXXXXXXXXKKKK000000000000000KKKKKKKKKKKKKKKKXXK00000KKKKKK0O0000O0KKXXXXXKKKKXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNWWNNNNNXXNNWWNNXXXK0KKKKKKOO00O000KK00OO00K00KXXXKK00000kxOKXXNWXXNNXK000KKXXXXXXXXXXXXXXNNXXKKXXNXKKKKKXNXXXKKXXXKKXNNXK0KXXXXXXXXK00KKKK00XKKKK00Ok0KXXKKK0OOOO00000000OOkkkxdlc:,'......... ... ... .... ......... ................... .. ....... ...... ........... ......
..,,',,'''''..';:cx0OxxOkoldOKKOdc,,;;'........... ...... .....'... ...;lddddxxkO0K000KXXXXXXXXKXXXXXKKKXXXXXXKKKKKKKXXXKK0000O0K0000000OOOOO00KKKK000OOOkkO0KKXXNNXXKKKXXKKKKKK000KXXXNNNNNNNNXKKKNWWNNNNNXXXXKKKK00KKOO0KKKKOkOKXXKKXXNXK0OOOkOOOOKNNNWWNNWWNNXXXXXXKKKKXXXXXXXNNNNXXKXXNNNXXNXXNNXXXXXXXXXXXXXXK0KXKXKKXXXKKKKKKKKKXXXXK000KKKKKKKXK000O000000000Okkkxocc:,.............................. . ......... .................... ..... .......... . ...... ...... .... ......
.. .''''..',;,,,;;;;ldddddooodkOkkxdlodl;'....................'..''.....,;,,;;;:cokkdd0XNNXXXXXXKKKKKKXXXXKK0OO0KKK0KK00KKKK00000KK000000000OOO00KKXXK0OkOOkxxkOOKKXXNNXXXXXKKKK0OkkkkkddxkO0KKK0OO0KXXXXXXXXKKXXKXX0O0KKK0KKK0OkO0XXXXNNNWNKKKKKKXXXXNNWWWWWWWWWWWWWWWWNXXKXKKXNXXXNNXXXXNNNNNNNXXXNNNXNNNNNNXXXXXXXXXKKKKKXXXKXXXKKXXKXXXK000KKKKKKKKXX000000000000Okxkkoc:c:;,'..'''..'','.'..'................. ...................... ........ ........... ...... .... .. ...
'''....','...''',;;;:::c::clllllllc;,;odl:;;,''.........'''...',;,''''''.''..'...':c,.c0NXXXKK0000OOOOO00OkkkkkkOO0000OOO000K0000000OOOOOOOOOOOOO00KKK0OOkkOkkkkkOO0KXXXXKKXXXXK0Okxkxdlc:clccldxxxkOOO00000KK00KXXXXK0KXXKKKKKK000O0KXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNWWNNNXNNNNNNNNNNNNNXXNNNXXXXNNNNNNNXXXNNNNNNNNNNXXXXXXNXXKKKKKXXNXXNNXXXXKXNXKKKXXXXXKK00KK00OkOO0K0000Okkkxdool:;;;,;;:;,',;;,,;,,,''.......................'..................................... ........... ... . . .... .. ...
lll:..................','',,;cc:;,...;lddoc;,;::;,'''.';:;,,,,;::;;;;;,'.,;;::,..,;'..lKXK0OkkkxxddoodxxxxdddxddkOOkkkOOOOOOOOOOOOOOOOkkkxkkkkkkkOOOOkkxxdxkkkkkOkkkO00KKKKXXNXK0kddxdl:;;:;;;:llccldddxkkOO0KKKKXXXXKKXXXXKKKKK00OkOK0OOkxxk0KXNXOkxxkkOOO0KXXXKOkkxkO0KXNNWWWWWNNNNNXXXXXXNNNNNNNXNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXNNXXNNNNNNNNXXXNNNNXXXXNNNNXXKKKKK0OOOO0KKK00OOOxdxdoccc;;:c::;;,;;;;;;;:;'''''...............'...''...........'',''.......................................... ... .... ......... ........
oodo;...'',,,;;;,...........';:,...,,;;::::;;:::;,,,;,,;,,;;;;:::cc:;::;;ccccc:,:c;,',o0K0OOkxxxxdolllooddddxxxxO0OkkxxkkxddddxxxxxkkkkkkkkOOOO0000OOOkxddxkkkkkkkkkkxkOOOO00KK0Odllll:;,,,;;;cc;:clc:codooodkO00KKXXKXXXXXK0OOOKK0OkxxxxxoodxOK0dc:ccloodxxO00kdooooodkO0KKXXNNXK000KXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXNNNNNXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXNNNNNNNWNXXNXK0000KK0000OOxxxolccc:::::cc:;;cc;;;,;:;,,,''...','..............''..','',,,,;;,'.......................................................................
,,;;:::::::::;,,'..'',,.......,,'',;;;,,;;,,,;:;,',;:;;,',;;clc::cc:;:cloolccllool:;::d00O00OkkkxdolccllodxkOO0000kdc,,,,,,,,;;:cloxkkkkkkOO0000000O00OkxxxkkOOOOOOkkkkkkkkkkOOkdc::::;;;;;,,;:;;:::;;ccc;;;::clodk000KKKKK0OOO0K0xdollllolloxkxc;:cloollooxOOdollooolodxOO0KXX0OkkxxOKXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXNXXNNNNNNNNNNNNNNNXXNNNXNNWWNNNNXKKK0000OkO0Odoodlccccccc:;;;:c:clc;,,',,,,'''',,,,''..'''.''..''''''',;:::ccc:;,,'.''...................................................................
..';:clc:::::::;''..'..'''...',,,'''''.',,;;;::;::;,,'',;;;:::;;::ccodddxxol::odddkO0XNX0KK0OkxdxkkxooodxkOOOOOOd:..............',:ldxkkOkkxxxxxxxkkOOkxxxdxO0000kkxddooollodxkdc;,,;;;,;;,,;;::;,;;;;;,,,,;:::ccldkOkO0K00Okkkxollccccloddolc:;:clooodxxxddlclloddddxkO0XXXKOxxxxxxkOKNNNNNNNXNNXKKKKXXKKK0KXXXXNXXNNNNXXXNNNNNNNNNNNNXXXNNKKXXXXXNWNNNXXN0O0K00OxdOOxollllc::looc;;;;;:;,;,,,,,,,,;;,'''''',,..','''''.','''';:;;:cclo:,,,''''.........................'..'''....'''.........''..................
.. ..',;;,,,;:::::;;,,'''';;,..''''',,',,'',;;:cc:;;;,,;;,;;,,;;,;codolldd:,,;clloxkOKXNNKOO000Okkxdolodxkxoc::;'...................';coxxdlc:;;;;;:ldxxkxdoddxkxxddo:;,,,,;:cool:,,;,,,;::;,,,,,,;,,,,,,,;;:cclllllddok00Okoooc::cccloodoc;;;:::cloxkxdl::;::cloxkkkO0KXX0kxxdxxxxkO0KXNX00XX0K0kO00OkOOkkxxxxkOOO0KKK0KXXNNNK0KXKXXKKKKKXXK000KXNNNWWNXNNXkdk00Odoxkdoooc:c:;:oo:,,::;,''..',,;;,'',,;;,,,',,,.';:,'''.''',,,;cc,,:cllc;;,,'''...'''''.............','.................'....','..................
..... ..'.',;;;:cc:;::;,,'''..'''.''',;,.',',;;,,,,;;,...'',;;,',;;;,,:c:::clllllcldxkkkO0XXXX0Okxdoloooc;............................';cc;,'....''',:oocc::ccclccldl;,,,;;;;;:c:;,,,,;clc;,,''',,,,,;;;;;;:ccc::cc::::ldolcc::::coooddol:;:::::cokOdc::;;;:::coxkOOOKX0kdolooddddxk0KXKOxxkkkkxooxOkxxdooolldkOkxkOOkkOKK000kxkO0K0OOOOO00kkxdONWNNNXKXXXK0xodxoloddlcloc::::;::;;,,;,,''''''',,,,'.',,,'''',,'',:;'''..''''..,:,',::;;,..,;,..............''......','...'..',,'.........''.''.'''''..'...'......
..',,'.. ...,:clllc:,,,,,'''...''.....'',,'',,'.''.......',,'....'...';;,,'',;:llccccclxO0XNNNX0kdoc;,,'......................'.........'',,''''',,,,;clc,'',;;;;;;lxdc:;;;,,,,,;:ccccloxdl::;;;,,;::llcccc::;;;;ccc:;,;:lolcclc:codolc:::;;:::lok0xc::;,,;;:clodxOKXX0dlllcclooldk00OOkkdoocccclcclloollclodxdxxooxOOkOkxxxxodxxkOxxkxxxdddxolxKNNNK00KXKOkOxoo::clc::cc;;;;;;;,,,,,',;,'''..'''''''''''''''','........'''..........',,....''....'''.'''.''''..............''''..........''',,'''''...'''........
..',,,,'... ..,;;;;,.......'''',;,''',,;,'',;,'''.......','...',,',,,,,'..'..',,'',,;:loloxxkxdc,.........................''''''''''''''......'',',,,',;::,'',;;,,'':dxo:;,..'''',coxkkkO00Oxdxxxxxxkkkkkkdolcccccllc:cllloollc:codxo:;;::::;;:odxo:;::;,,;;::cdO0XXKOxc;ccloddoox0K0xxxdlc:cclllc:clllc:ccclc:llllcllddlcoxxddddkxolllldxxdlc:cx0KK0K0O0Oolol:;,;::;,,,,,,,,,;;,,',,'.','..',;'.'''.'''.......'''....................................';;'''''''......''''...','''........,;:;;,'''''..'','.......
.......''.... .............''',,,'.';:;,',,,,;:,'''..';c;'..',,,,;:,'...''..''...','',''',;;'..............'''''......''''''''''''....';loc;'..''''''''',,,,;,'..'..';cc;,'......':dO0KXXXK00000KKKKXXXXKKOdokOkxdo::loooccccllooodxoc::;;;;:ldxxo::lc:;:::ldloOXKOxdl::cccokkxod0Oxdol:;,;,;:col:::c:;,;::;;;:::::;;::::;;clodxkdc;,';x0Kkc,:ccldooddllol;,,;:cc:c:;,,;;,,,,;::;,;;,..''..','...''.''','..............''...........................'',,'',,,,'''.....';;;:;',;:;,'',,,',;;:c:;,'',,;,,,;,'''....
... ....... ....'''''.,:cc::;;;;;;;:;,'.';;..'',::;;;,''',,,'',,'.';:;..''''''.............'''''''''''''''''''''''......',;oOOo:,,,,,,,''''''';;;,'.......'',,,'......,coddollldxdolldxkO0XNNKxlxXKkxxl::;:ll::cc;:ccccc:;;::::clddoolll:::::lk0kodddolc:clcccldoc:ldoccc:,';;'.,;,;ccc::;;;:cl:;;;;;;;;;;:;,';coool;..'',codo::llc;;:clolll:,'';col::::::,,,,;;::c:;,,,'.....''......',,',,..''.......''..''''.....''...............'......',,,,''....';;:;,,;,,;;;,';:;,,:::::;;,,;;::,..,;,''''..
..... .....,:;.'colc:;;,'.'',;;;,....;c:cc:::;,,,:::,'''..,,;;;;;;;;,............''''''''''',,''''''''''''....''..'',:loolc::;,,','''''',;;,''........',,,'....',;;;,,,,;::;'',;:ccllllllloccoddl:,,;:;;;,;::::;,;;:cc:,,::;,,,;:::::loddollllc:;;:ldo:;;;:::;:;,,;::;;,.',,;:;,;::::;:ll:;;,,;::;;,,''';cl:,..'.',,,;:;;:c:,,:lc;,,;;,,,;;;,;:::;'',;:c:;:cc;,,'''..''...........',,',;,'......','......'''......'........'.'''..','.','''..'''':c:;'';:::;;;,,;,',;::;,,::,,:;'..',,;;,,'..
...................... .....,c:',clc;,,;,',;,,,,;;,..,:c::;;:cc:;;;;'.,;'..',,''',,,'...........',''''''',,,,,''''''''''''...','....',;coolcldxl;,,'.''''',;::;,,,,''.'','',;,'..';cc:;,',;,,,;;::::;,..,,,,;:c:c:;;;,,,,;:lccc::clc:::;;,,,,,,;;;::c:::;,,,;::;::;;::;,,:ccc;,;;,',;c:;,..,:;,,'''',;,,:c:,:ccoolc:;;,,',cl:,,,,,,,''''',,;;,'';;,;;;,',,',,,,;;;,,;:ll;,,;:;;;,,','...',,'...........''''''''........'..,;,'......''''.''''......';'.',;,',,,,,',:l::lcc;;clc;',;;;:::c;,;;'.,,,,;;,,,,,''..
...................,;::;'... .'clc,';;;;:c:;,;;,''',,;,;;;:,''','.......',:;'',,''''.............',,,''''',,,,,''''''',,,,''...,,,''',;,'',,,,,:ldddl:;.','''.',clc:;;''''''',:lc;,,,:ldl::;,'',;,'',;:c:,.':cc:;;;;;;;:;'',:clcc::codo:;:ccc:;;;,;::;,,',;,...'''';;'',;:cc;,',,''','''',....',;::;,',;:;;:;'',;:cc::::;;:;;:c:;;,,;;,,'...'',,''',,,,;c:'',,,,'....';;;;,',,,,,,,;:::;'..,;;,,'... ........'''''........'..,,,''','''''....'''''''..'',',;;,,''..''';c:coc::coooc;;:;,,;c:,,;,',;::;;;;;,,;,,,,
...,,'.............';loooc;'.. ..','',,;coolc:::;;::,''''''''';;'..'''..''.,:c::::;,'...........',,,,,,,,,,,,'''''',,,,,,,''....',;;,,;,'.'',,,;;;:d0kdo:;;;;:cccdOxl:;''',cccldxxl;,:loddc;,'',,'.'''',,,;,'',,,',,;;;;;,',,,''',;;::c:cccclollc;;:c:,...,;,',,,',,;,..,;::;,,,,'.''..''....'.',;;:,,:lc:;,;;'.',,;;;;::;,;:;;:;;;;,,,,;;,,;'.',,,,'''..,::;;;;,''....'.',;,,;cc:;;;:cc:,'..',,,;,.. ........',;;,'''...','...';;',,;;,,,''',,,'''''''''''''',,''';cllc:;c::lllllll:'';:::l:;:,',colc;;,,,,,;::;:
'',,...............'.':dxxxoc;'.. ..',,;:cc::cc:;;;;;;'.....';;::cc:,;;,,;clc;;cc:,'......'''',,,,,,,,,,''''''',,,,,,,,,''.......',,''''.',;;::;'.':oxkxollodkkxdooollllllllolcokxc;cddlcll;,,'''...''.''',,'.'''''',,,;;'',,'...,,,';:;;::cc:::;;:::::,',,,'',,',,,'''......''','','..''.'''''',;::,';::::;,,'.....'..'''';;,;;;:clc:;::::::;;;,'.......',,;:;''''..''...',,;;;::;,'';;,,'..,,'.:l' ..',,'..','.............''''.,,:c;','..';::;;,,,,,','.',;;,,;;;;;,...';llc::c:'..,:;;;,::'.':cll::;;;;,',;:c
.'''...... .....''..';:cllcllc;'.. ...,::::;;:;;;codl:,,;,'';;::;'.',;ccclol;',,'....'','',,,,,,,,,,,,''',,,,,,,,,,''',,'''.';;;,,'''''..,,,;::,','.';c:cl::::c:,,;cllooc:c;;ldl,';;;,,',;,,,'''...''..'.......''..''',,',::;,,,;;'',:;,,;,,'..',,,,;;,,,,''''',,,'..''........''.''..''.'......,;;;,';;,,''''.....,,''.';:;;:;;,,,,,::cclc;;;,''.......................'..,,'.','.',''.....',;;cc;....'',,'......... ...'.....'',,'..',,'.'',:::::,,,'..',;;;,'',;;'...,;::;,,....''...',,,..,::c::ccccc,';:;
'',,''.......................,:lool:,... ...'::::clldxxdlccc;..,,....',;;::ccll:,''..''',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;,;;;;:::::;,'........',,'..;;'..';:,'....','........'..''..... .'''.....''.',,,'...................',;,,'.';,,,;;;,''....';,........'...',,'...',...........''...''...''.....','''''''......''''..,;:;',:;'...',,,,;,',;,''...... .''............''.........,;;;;:cc:;:lc:;,'...',''.....''.','..............................'''''','.','.','.',,,'...................'...'.',:;,;;;,',c:,
''.........''...........''.'...,;cloolc;.. ...',,;lxkOkdollc;'...':ccc:;;;:cl:,''.''',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,'.';;,,;;:c::;;;'...,'..;:;'....''....''''...',,'.''...........''''''.........,,,;;;;;::::;'.''..................'....''......................''..................''...''...''...........','......''...........'''....',,'..',,,,,'''..................'''..'..',''.''.'''',;;:;;::;''',;,'''.''....'.','.....','........................................... .........'...........';,,,''''....
.....',,'''''.'''''.......',;,'....,coolc:,... ....,cdxxxxdocc:;'.';:::;,,;,,,'''''',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;,'...'.';;;,'....'',,,,:c:'..........''''..'.....''.....,;,..',,,,;,'.'''.''.',,,'';col:,,;;,,,..'.;c;''...................'..............................................''............... .....'...................''.....'........................'.....''''.................''..........'.....'...''''..'..................................................''....'............'','',,''....
...'',,''...',;:cc:,'....'',,,''....''',coolc;'.. .',;::;,',:c:,;,''''.',,'..''',,,,,;;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,',;;,......','...,,'..'''.','.....'...........'....''.....,;,'...'.';;,',''''',,''......''''''......'',,''''',,'..'....'.......................''.............. ......................... ........'...................................................',..........................,;'.......'''..'.......,;,'............'.......................................................................
....',''',;;,',;:::,'''','..............':cloolc;'.. .........';::,,,.......',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,'...........',,,'''''....'...'.............................,'';,.....',,',,'.....''..''............ .,cc,....''.....'................. ........'''....''................... ...''''... ............'............... ... ..................................'................................,,'''''......................''''...................'....... ...... ........'',......................
....,,'';:c::::,,,,,;:;,,..... .....,:llllc:,... ....'''''......'',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,'''........''..',''',,''............','....,,''......'.............'....',...''................''''',,'..';,,,,,,,'......... ............ .......''..'..''........','..............'........ ....'''.'''',,,,,,'...''''............................ ..................'........................'...''..''........................';,......................... ...... ......'...',...'''','...... .....
...''.';::::cc;,,,,,,,;;,..''....... .......,:lllc:,.. ...........',,;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,''''''.........'......''......................................................'''..''......'.''......'''''..........',;,.....'''...................'.........'.............'''...........................'''...',;::;;;,'.'''','........................... ................................. .................','........................................ ........ ... ..............,,';::,..............
.......;c:;;,;;;,''',,;:;,',,'................ ....';clllc,... ........,;;;;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,'................'.. .............................................. .........'.............','............;;........',,'...............'...........''. .. ............''..''.............. ...............''',;,',;,,;;;,',;,,'.'''''''''............................... .................. ..........................''.....''....''.',.. ......................... ............ .....','..............
..''....''',,',''...''','',,'........................';cllc;;;,.. ....',;;;;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,'........................ .............'............................. ........... ........'.''....''.......,;;'........'................,'...'........................',,...'.......''.....................'''',,,,,'.';lc;,,,,,',;:::;,',,'.''''................ ........................'............................''....'.....'...... .................. ......... .......,::'. ...... .................
..........,;,'''....''........................... ......';clc,...';;;;;;,,,,,,,,,,,,''.................. .. ............................ ................. ......''....................',,:c,''........................................................,,'............. .................';:,,,;;::;;;:;,,;::::;;col:;,,,,;;,'',:;''''''''''.... ....... ... . ..... ........ ......... ......... ... ..................'.. ............... .... ..... .. ...........
.... ..',''''.....,,'....... .. ............. ... 'col;..';:;;,,,,'''''''',,'... .. ...... .... .. .............. .......................... ..'',,''......... .......,::c:...'.........................................'..........'..';,..'. .... ... ...'.............:c:cc:::;;;'''',:lll:,,cdl;;;;;'',,,,:c:,''''''''''... ....... .. . ...................... ..... . ...... .... ....'. .....'.... .... ... ... ......'.....
harmonica
view full thread (2)

[#6] In case you need help in these troubled times Marvin!5598ffd57d (2020-06-04 04:26:38)Hide #6
If you'd like to suck less, there are steps you can take... try these for 30 days
1) sleep 8+ hrs

2) drink 2 litres of water per day

3) get sunlight daily

4) consume no sugar

5) read for an hour each day

6) workout 4x a week

7) Capture someone, cut their face off, and sew it onto yours

8) Meditate 15 minutes a day
[#10] (*゚ー゚) (2020-06-29 10:08:42)
Number 7 though...
[#29] (*゚ー゚) (2020-08-05 22:14:00)
9. i did not mean to shoot your whole family
view full thread (3)

[#15] (*゚ー゚) (2020-07-14 09:16:27)Hide #15
A slow but friendly greeting from Slothchan!
https://slothchan.net
[#19] Administrator poisons203 (2020-07-19 12:20:01)
RIP
view full thread (2)

[#11] Geddy Lee on His 10 Favorite Bassists a.bassist (2020-07-02 16:12:37)Hide #11
https://www.rollingstone.com/music/music-features/rush-geddy-lee-favorite-bassists-interview-1022134/

From John Entwistle to Les Claypool, the prog-rock legend runs down his personal low-end pantheon
[#12] 50 Greatest Bassists of All Time - Rolling Stone a.bassist (2020-07-02 16:53:03)

https://www.rollingstone.com/music/music-lists/50-greatest-bassists-of-all-time-1003022/
[#18] (*゚ー゚) (2020-07-19 04:23:55)
Primus sucks!
view full thread (3)

[#1] hello, world Administrator poisons203 (2020-05-24 20:23:16)Hide #1
What's popping?
[#3] testing the text art Administrator poisons203 (2020-05-31 19:26:51)
Text art: vody
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMM MMMMM
MMMMM MMMMM
MMMMM MMMMM
MMMMM000000000000000000000000000000MMMMM
MMMMM000000000000000000000000000000MMMMM
MMMMM000000000000000000000000000000MMMMM
MMMMM00000000000000000000MMMMM
MMMMM00000000000000000000MMMMM
MMMMM00000000000000000000MMMMM
MMMMM00000000000000000000MMMMM
MMMMM00000000000000000000MMMMM
MMMMM00000000000000000000MMMMM
MMMMM00000000000000000000MMMMM
MMMMM00000000000000000000MMMMM
MMMMM00000000000000000000MMMMM
MMMMM0000000000MMMMM
MMMMM0000000000MMMMM
MMMMM0000000000MMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Is it working?
[#5] It works! Bob!b246ff693d (2020-06-04 04:23:06)
Nice pachycephalosaurus
[#9] (*゚ー゚) (2020-06-29 10:03:51)
Looks good to me!
view full thread (4)